Codziennik

25kwietnia2024

Dzisiaj dane o PKB w USA

W dzisiejszym Codzienniku

- Dzisiaj wstępne dane o PKB USA w I kw. 2024 r., „Szybki Monitoring” NBP
- Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 5,3%, zgodnie z oczekiwaniami
- Ludwik Kotecki z RPP: bazowym scenariuszem na 2024 r. nadal brak zmian stóp procentowych
- Słabszy złoty, niewielkie zmiany na rynku stopy, wzrosty rentowności na rynkach bazowych
 

24kwietnia2024

Powrót do konsumpcji wolniejszy od oczekiwań

W dzisiejszym Codzienniku

- Dzisiaj stopa bezrobocia w marcu i Biuletyn Statystyczny GUS
- Roczne tempo wzrostu realnej sprzedaży detalicznej utrzymało się powyżej 6% r/r
- Indeksy PMI dla przemysłu Niemiec i strefy euro rozczarowują
- Nieco mocniejszy złoty, niewielki spadek rentowności po słabszym PMI z USA, słabe wyniki aukcji
 

23kwietnia2024

Czy sprzedaż zaskoczy w górę po słabej produkcji?

W dzisiejszym Codzienniku

- Dzisiaj sprzedaż detaliczna i podaż pieniądza w marcu, PMI Niemiec i strefy euro, decyzja MNB
- Mocne spadki produkcji przemysłowej i budowlanej, wzrost płac wciąż mocny
- MF szacuje deficyt sektora rządowego i samorządowego w tym roku na 189 mld zł, widzimy ryzyko w górę
- Stabilnie na rynku walutowym, dalsze spadki rentowności
 

22kwietnia2024

Dużo danych, uwaga na efekty statystyczne

W dzisiejszym Codzienniku

- Dzisiaj dane m.in. o produkcji i jej cenach, a także zatrudnieniu i wynagrodzeniach
- Efekty kalendarzowe mogły wyraźnie osłabić dynamikę produkcji w marcu
- Resort finansów negocjuje łagodne rekomendacje do procedury nadmiernego deficytu
- Złoty odrabia straty, wzrosty rentowności

22kwietnia2024

Zaskakująca słabość w produkcji, płace wciąż mocne

Po pozytywnych niespodziankach w danych styczniowych, koniec I kwartału przyniósł spore rozczarowanie w danych o aktywności. Produkcja przemysłowa spowolniła do -6,0% r/r z 2,2% y/y, a budowlana do -13,3% r/r z -4,9% y/y (spadki o 4-5% m/m po odsezonowieniu).  Być może na lepsze wyniki przyjdą nieco później wraz ożywieniem w strefie euro i finalizacją rozpoczętych nowych budowach mieszkań i projektów ze środków unijnych. Płace w sektorze przedsiębiorstw wyhamowały do 12% r/r z 12,9%, a wzrost w ujęciu realnym utrzymał się na poziomie 9,8% r/r, a dynamika zatrudnienia w ujęciu rocznym pozostała na poziomie -0,2% r/r. Rynek pracy pozostaje ciasny, a firmy celują we wzrost produktywności m.in. restrukturyzując zatrudnienie. Spadek ceny producentów wyhamował do -9,6% r/r z 10% w lutym i oczekujemy dalszego przyspieszenia w kolejnych miesiącach. 

Sprawdź Archiwum

Archiwum codzienników