Najczęściej wyszukiwane:

Analiza techniczna

28maja2020

Przesłanki za osłabieniem

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Podczas marcowej fali awersji do ryzyka waluty regionu CEE straciły od ok. 10% w przypadku złotego, korony i forinta, po ponad 30% w przypadku rubla. Kolejne tygodnie również przyniosły zróżnicowane zmiany. Forint oraz rubel odrobiły największą część strat (55-60%), złoty około połowy, a korona niecałe 40%. Rosyjska waluta korzystała ze wzrostu cen ropy (których wcześniejszy gwałtowny spadek mocno są osłabił), podczas gdy czeska została w tyle z powodu obniżenia przez tamtejszy bank centralny stóp do najniższego poziomu w regionie.

Analiza techniczna sugeruje, że kursy walut regionu CEE dotarły w okolice poziomów, z których rozpocząć się może korekta. Umocnienie złotego w ostatnich dniach było największe i najszybsze od 5 lat, a kursy EURHUF i USDRUB zbliżają się do wierzchołków klinów zniżkujących – formacji zapowiadających odwrócenie trendu.

4września2019

Analiza techniczna CEE - Waluty mogą odetchnąć

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Sierpień nie był korzystnym miesiącem dla walut CEE, które podobnie jak większość walut z rynków wschodzących były w minionym miesiącu pod presją. Największy wpływ na notowania miał wzrost awersji do ryzyka pod wpływem napięcia na linii USA-Chiny i obawy o sytuację w Argentynie.

Analiza techniczna sugeruje, że przyszedł czas na korektę lub przynajmniej stabilizację po sierpniowej deprecjacji. We wrześniu odbędzie się posiedzenie EBC, na którym rynek oczekuje przynajmniej obniżenia stopy depozytowej. Widzimy ryzyko przejściowego osłabienia walut CEE jeżeli bank centralny rozczaruje, ale szybko rynek powinien ponownie zacząć wyceniać podjęcie zdecydowanych decyzji w kolejnych tygodniach, co mogłoby być korzystne dla walut CEE, zwłaszcza dla złotego i czeskiej korony.

5grudnia2018

Złoty może radzić sobie lepiej niż forint i rubel

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

W listopadzie notowania złotego, forinta i rubla przebiegały w dość spokojnej atmosferze. Krajowa waluta pozostała w obserwowanym od sierpnia trendzie bocznym mimo nagłego wzrostu obaw o płynność mniejszych banków, rubel z kolei pozostał relatywnie odporny na gwałtowny spadek cen ropy i wzrost napięcia na linii Rosja-Ukraina.

Zakładamy, że w grudniu złoty może radzić sobie lepiej niż forint oraz rubel. Grudzień jest statystycznie korzystny dla krajowej waluty i sądzimy, że EURPLN może lekko spaść pod wpływem poprawy globalnego nastroju. Analiza techniczna wskazuje, że delikatny trend aprecjacyjny forinta może nieco wyhamować, a potencjał do umocnienia rubla ograniczać mogą kwestie geopolityczne.

13listopada2018

Brak przesłanek do osłabienia

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Przez większą część października notowania walut CEE przebiegały w bardzo spokojnej atmosferze i dopiero przełom miesiąca przyniósł osłabienie pod wpływem pogorszenia globalnych nastrojów. Pozytywnie na tle walut regionu wyróżniał się rubel, który oparł się umocnieniu dolara i znacznym spadkom cen ropy.

Zakładamy, że w listopadzie nie będzie kontynuowany ruch deprecjacyjny z przełomu miesiąca. Sądzimy, że globalny nastrój poprawi się po znacznych spadkach indeksów giełdowych, a euro zacznie odrabiać straty do dolara, co powinno być korzystne dla złotego i innych walut regionu.

3października2018

Przerwa w aprecjacji

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Wzrosty na światowych giełdach, lekkie osłabienie dolara oraz wyraźnie drożejąca ropa stworzyły we wrześniu dobre warunki do aprecjacji walut regionu CEE. W tych warunkach najlepiej radził sobie rubel, który dodatkowo korzystał z drożejących surowców. Analiza techniczna nie daje jasnych sygnałów, ale pojawiły się przesłanki sugerujące, że impuls aprecjacyjny złotego, forinta i rubla może się powoli zatrzymać. Nie sądzimy jednocześnie, aby był to początek trwalszej deprecjacji. W naszej ocenie, giełdy w USA będą w dalszym ciągu mocne, a wrześniowe wzrosty cen akcji w Europie dają nadzieję, że najbliższe otoczenie także będzie wspierające. Na rynkach wschodzących sytuacja jest natomiast spokojniejsza niż we wrześniu przy okazji deprecjacji liry. 

Sprawdź Archiwum

Archiwum analiz