Kontakt do departamentów

Departament Analiz Ekonomicznych

Departament Analiz Ekonomicznych

al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa

Email: ekonomia@santander.pl

Maciej Reluga – Główny Ekonomista
tel. (+48) 22 534 18 88

Piotr Bielski tel. (+48) 22 534 18 87
Marcin Luziński tel. (+48) 22 534 18 85
Grzegorz Ogonek tel. (+48) 22 534 19 23
Konrad Soszyński tel. (+48) 22 534 18 86
Marcin Sulewski tel. (+48) 22 534 18 84

Departament Usług Skarbu

Departament Usług Skarbu

Poznań

Tel: (+48) 61 856 58 14
Fax: (+48) 61 856 55 65

Warszawa

Tel: (+48) 022 586 83 20
Fax: (+48) 022 586 83 40

Wrocław

Tel: (+48) 71 369 94 00
Fax: (+48) 71 370 26 22

Informacje o ofercie produktowej DUS znajdują się na stronie: santander.pl/firmy