Banco Santander kończy proces zakupu Banku Zachodniego WBK

Komunikat prasowy Santander Madryt, 29 Marzec, 2011

Całkowita wartości inwestycji wynosi 4.139 miliona EUR

Madryt, 29 marca 2011r - Banco Santander zakończył proces zakupu Banku Zachodniego WBK, trzeciego największego banku w Polsce pod względem zysku i liczby oddziałów, nabywając w wyniku wezwania na akcje 95,6% kapitału. Wezwanie ogłoszone w lutym zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce stanowiło część umowy pomiędzy Banco Santander i Allied Irish Banks (AIB) dotyczącej nabycia udziałów w BZ WBK.

Bank Zachodni WBK stanie się częścią grupy Santander w dn. 1 kwietnia po zrealizowaniu wezwania na zakup akcji i przekazaniu akcji. Wartość nabycia wynosi 3.989mln EUR. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami Santander nabywa również 50% udziałów w spółce BZ WBK Asset Management, należących do AIB za kwotę 150mln EUR w gotówce, co daje łączną wartość transakcji na poz. 4.139mln EUR.

Prezes Banco Santander Emilio Botin powiedział: "Nabywając Bank Zachodni WBK, Polska stała się głównym rynkiem dla Banco Santander. Koncentracja BZWBK na bankowości komercyjnej, jego wysokie udziały w rynku, wspaniały zespół zarządczy, wysoka efektywność, dobra wypłacalność i pozycja płynnościowa bardzo dobrze wpisują się w model biznesowy Banco Santander. Jestem pewien, że wkrótce Polska stanie się motorem wzrostu Banco Santander."

Po przeprowadzaniu transakcji stanowiącej obciążenie kapitału w wys. 0,57 punktu procentowego, podstawowy współczynnik wypłacalności w BIS II (core capital) Banco Santander wzrośnie z 8,8% na koniec 2010r. do 9,1%. Począwszy od tego roku, Bank Zachodni WBK wywrze pozytywny wpływ na wskaźnik zysku na akcję Banco Santander.

BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu (Polska) zatrudnia 9 840 pracowników i posiada 527 placówek zlokalizowanych w całym kraju, co stanowi 8% udział w rynku. W 2010r.,bank odnotował zysk netto w wys. 244mln EUR.

BZWBK, bank detaliczno-komercyjny, powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego oraz Wielkopolskiego Banku Kredytowego przeprowadzonej w 2001 roku. Bank zarządza depozytami o wartości 10,63mld EUR oraz kredytami o wartości 8,56mld EUR, a udział Banku w tych dwóch rynkach wynosi odpowiednio 6,4% oraz 4,7%. Całkowity udział Banku w rynku depozytów i kredytów w Polsce wynosi 5,8%.

Polska będąca członkiem Unii Europejskiej jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej obejmującym 40% populacji oraz PKB w tym regionie. Polska posiada doskonałe perspektywy wzrostu w perspektywie średnio oraz długoterminowej. Banco Santander prowadzi działalność w Polsce od 2004 roku za pośrednictwem Santander Consumer. W lutym 2011 roku, zakończył się proces łączenia działalności Santander Consumer oraz AIG w Polsce. Wartość kredytów oraz depozytów połączonego banku wynosi odpowiednio 3,6 mld EUR oraz 1,2 mld EUR. Bank posiada 213 oddziałów.

Material fact PDF 20 KB Uruchomi się w nowym oknie

O Santanderze

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) to detaliczny i komercyjny bank z siedzibą w Hiszpanii, prowadzący działalność bankową na 10 głównych rynkach. Pod koniec roku 2010 Santander był największym bankiem strefy Euro oraz 10. największym bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Założony w roku 1857 Santander pod koniec ubiegłego roku zarządzał aktywami w wysokości 1.362mld EUR, posiadał ponad 95 milionów klientów, 14.082 oddziały – więcej niż którykolwiek międzynarodowy bank – oraz 179.000 pracowników. Santander jest największą grupą finansową w Hiszpanii i Ameryce Południowej. Ponadto zajmuje silną pozycję rynkową w Wielkiej Brytanii, Portugalii, na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz – dzięki jednostkom Consumer Finance – również w Niemczech i w Polsce. W roku 2010 Santander zanotował zysk netto przypadający akcjonariuszom grupy w kwocie 8.181mln EUR.

Comunicación Externa

Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2
28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11 – Fax: 34 91 257 10 39