Poszukiwane kompetencje przyszłości – w którym kierunku się rozwijać?

4 grudnia 2020

Zmiana, rozwój, postęp technologiczny to podstawowe elementy naszego świata, które doprowadziły do całkowitej transformacji rynku pracy odczuwalnej przez każdego. Wymogiem, który stawiają ludziom rynkowe trendy i wyzwania. Wynika to z postępującej digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji.

Co przyniesie przyszłość?

Jak prognozuje ADP Workforce View in Europe do 2030 roku zadania - obecnie wykonywane przez pracowników, mogą zostać zautomatyzowane. Pracy nie zabraknie dla specjalistów zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i testowaniem go. Przykładem może być zawód trenera sztucznej inteligencji, który odpowiedzialny jest za testowanie oraz rozwój stworzonej technologii w firmie. Nie zabraknie też miejsca dla koordynatorów projektów, projektantów robotów, analityków i badaczy danych, grafików lub copywriterów. Ciekawostką podzieliły się firmy, które zajmują się naukowym przewidywaniem przyszłości – pracownicy wyodrębnili zawody, które będą popularne w 2030 roku:

 • Digital Death Manager, czyli osoba, która po śmierci użytkownika internetowego, pomoże zamknąć jego „życie” w sieci
 • Personal Digital Curato - osoba, która wesprze i doradzi w jaki sposób ukształtować i pokazywać w sieci nasze życie zawodowe i osobiste
 • Garbage Designer – projektant śmieci, zajmujący się wyszukiwaniem nowych zastosowań dla nieużywanych materiałów.

W co zainwestować?

Warto mieć na uwadze, że coraz częściej poszukiwani będą specjaliści, którzy na tle innych wyróżniać się będą kompetencjami przyszłości. Kluczową grupą są kompetencje techniczne i cyfrowe, rozumiane jako umiejętne posługiwanie się technologiami w codziennej pracy, umiejętność rozwijania ich, dostosowywania do potrzeb oraz bezpiecznego używania. Oprócz twardych umiejętności technicznych, swoją popularność zyskują również kompetencje miękkie:

 • kreatywność
 • elastyczność poznawcza
 • inteligencja emocjonalna
 • rozwiązywanie problemów
 • krytyczne myślenie
 • zarządzanie ludźmi
 • umiejętności negocjacyjne
 • współpraca z innymi

Posiadanie umiejętności miękkich jest podstawowym elementem odróżniającym człowieka oraz sztucznej inteligencji i robotów, dlatego trudno będzie poddać je procesowi automatyzacji.

Kompetencje przyszłości wg poszczególnych pokoleń

Podejście do nachodzących zmian technologicznych różni się od pokolenia pracownika. Do jednych przemiany na rynku pracy w temacie automatyzacji i robotyzacji nie będą większym wyzwaniem, dla drugich będą to nowe perspektywy do rozwoju własnych kompetencji, inni będą zmagać ze strachem przez nowym i nieznanym. Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze kompetencje przyszłości, które w pokoleniach będą rozwijane.

pokolenie Z millenialsi
(pokolenie Y)
xenialsi
(osoby z pogranicza pokolenia Y i X)
pokolenie X
umiejętności cyfrowe 20% aktywne uczenie się 18% elastyczność poznawacza – zdolność patrzenia na daną kwestię z różnych stron 14% umiejętność z obszaru nauk ścisłych STEM  (z ang. science, technology, engineering, math)
31 %
krytyczne myślenie 12% współpraca z innymi 13% umiejętność dzielenia się wiedzą
15 %
Rozwiązywanie problemów 27 %
    umiejętności cyfrowe 14% umiejętność dzielenia się wiedzą
25 %

Na co stawia nasz bank?

W Santander Bank Polska wymienione kompetencje są bardzo cennym zasobem kształtującym całą firmę, jednak pewne profesje stają się ścieżką rozwoju dla kompetencji przyszłości w banku – Data Scientists, UX Designer, Developer, Cybersecurity. W Santander Bank Polska dbamy o produkty bankowe, dostosowywanie ich do potrzeb klientów, badanie doświadczenia naszych odbiorców oraz o bezpieczeństwo wszystkich danych i systemów informatycznych banku. Posiadanie tych kompetencji w firmie jest istotne dla jej rozwoju i dopasowania odpowiednich działań do transformującego się otoczenia.

Zmian nie da się uniknąć, należy zaakceptować szanse i wyzwania, które daje nam rynek pracy. Otwartość na rozwój i dalsze działanie to odpowiedź na wyzwania, które stawia nam technologia. Bądźmy gotowi na przyszłość.