Praca w centrali IT

Praca w IT

MOC doświadczeń.
MOC technologii. MOC relacji.

IT w banku


Jesteśmy jednym z najszybciej i MOCno rozwijających się banków na polskim rynku. Obsługujemy klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Praca w obszarze IT Santander Bank Polska otwiera wiele drzwi i pozwala na rozwój w różnych zespołach banku. Otwórz się na MOCny rozdział swojej kariery!

Co mówią pracownicy

Praca w zespole IT w banku”. Co przychodzi Ci na myśl w pierwszej kolejności, gdy o tym słyszysz? Zaprosiliśmy koleżanki i kolegów z naszego obszaru technologicznego do wspólnego projektu, w którym opowiadają jak jest naprawdę - szczerze i technologicznie.
Technologie - na bank!

Czym się zajmujemy?

Kliknij w kafelki z nazwami jednostek i dowiedz się jakie MOCne korzyści czekają tu na Ciebie! 

IT development

  • IT Digital HR
   Realizujemy strategie digitalizacji obszaru HR.

   Chcemy wdrażać nowoczesne rozwiązania w obszarze HR dla naszych pracowników tak, aby poprawić doświadczenie pracownika w korzystaniu z aplikacji HR.

   Stawiamy na MOCne i intuicyjne rozwiązania, nowe technologie ale przede wszystkim na ludzi, czyli MOC budowania relacji.

   Jesteśmy zgranymi i  różnorodnymi zespołami IT i HR. MOCno współpracujemy z użytkownikami systemów monitorując ich potrzeby. Jest to klucz do efektywnego wdrażania zmian.

   Obecnie składamy się z 4 interdyscyplinarnych zespołów (squadów) tak, aby zapewnić możliwość niezależnego wdrażania zmian oraz wsparcia systemów w obszarach odpowiedzialności.

   Szukamy specjalistów/programistów w obszarze SAP ze szczególnym uwzględnieniem znajomości modułu HCM.

  • Technologie 
   SAP HCM, ABAP, Fiori, WorkDay, SuccessFactors

   Obszary rozwojowe
   SAP HCM, ABAP, Fiori, WorkDay, SuccessFactors

   Rodzaje projektów

   • Samoobsługa pracownicza i menedżerska na Fiori
    Całe spektrum funkcjonalności samoobsługowych włącznie z wnioskami, procesami HRowymi, delegacjami.

    Ostatnio realizowany projekt to wdrożenie e-podpisu -podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanych w procesie obiegu dokumentów elektronicznych.
     
   • SAP HCM
    Wsparcie systemów oraz zmiany / optymalizacje w obszarach PA, PY, OM, TV, integracje z systemami zewnętrznymi.

Obszar cyberbezpieczeństwa

Systemy bankowe, szczególnie te, z których korzystają klienci powinny być stabilne, efektywne, intuicyjne w obsłudze. Przede wszystkim jednak bezpieczne. Jeśli interesujesz się MOCnymi technologiami stosowanymi w cyberbezpieczeństwie, nieobce jest dla Ciebie zarządzanie ryzykiem IT i cyber, odnajdujesz się w otoczeniu regulacyjnym i chcesz budować razem z nami kulturę cyberbezpieczeństwa wśród klientów i pracowników banku, to szukamy właśnie Ciebie.

 • Cyberbezpieczeństwo
  Celem Obszaru Cyberbezpieczeństwa jest zarządzanie cyberbezpieczeństwem, procesami antyfraudowymi i ryzykiem IT. Istotnym elementem jest również kierowanie wdrożeniami polityk i standardów z zakresu cyberbezpieczeństwa i ryzyka IT. Nie można jednak zapominać, że cyberbezpieczeństwo, to nie tylko technologia, to także ludzie, którzy mają odpowiednią świadomość cyberzagrożeń i sposobów przeciwdziałania i reagowania na nie. Dlatego bardzo ważnym obszarem działania jest rozwój kultury cyberbezpieczeństwa wśród pracowników i klientów przez inicjatywy edukacyjne i komunikacyjne.
  Pracujemy zwinnie, efektywnie i z zaangażowaniem. Cyberbezpieczeństwo to przenikające się zespoły pasjonatów, które tworzą filary bezpieczeństwa banku i klientów: defend, anticiapate, engage i governance.

 • Cyberbezpieczeństwo ma to do siebie, że nie powinno grać w otwarte karty. Ale można założyć w ciemno, że stosujemy rozwiązania techniczne, które są nowoczesne i innowacyjne. Stale je rozwijamy i udoskonalamy. 

  • Firewall’e 
  • IAM
  • IPS
  • SIEM
  • WAF
  • Ethical Hacking
  • DLP
  • technologie antymalware-owe
  • technologie anty DDoS-owe, 
  • technologie monitorujące cyberprzestrzeń w poszukiwaniu cyberzagrożeń 

  Projekty
  Prowadzimy i bierzemy udział w projektach, które zapewniają rozwój istniejących technologii, wdrażanie nowych, tworzenie własnych rozwiązań. Jesteśmy częścią projektów o globalnym zasięgu, współpracujemy z zespołami z całego świata.
   

Obszar wdrożenia i zapewnianie jakości

 • Centrum Kompetencyjne Testów Automatycznych

  Testerzy automatyzujący to połączenie tropiciela błędów i programisty. W zależności od zdolności jesteśmy albo bliżej funkcjonalności biznesowych albo w bardzo technicznych rozwiązaniach programistycznych. Testujemy zarówno front-end i back-end, warstwy GUI (Web, aplikacje mobilne, terminale), API (różnego rodzaju usługi), Kolejki, czy bazy danych. Często realizujemy też testy wydajności. 
  Zajmujemy się planowaniem testów w sprincie, projekcie i kwartale, analizą i projektowaniem rozwiązań do testów, tworzeniem nowych testów i utrzymaniem istniejących, oraz egzekucją i raportowaniem wyników testów.
  Pomagamy zastąpić żmudą pracę ręczną rozwiązaniami automatycznymi, tak aby testować jak najwcześniej i zapewnić wysoką jakość rozwiązań dostarczanych klientom.

 • Technologie

  • Technologia - Java lub JavaScript
  • CI/CD – Jenkins
  • testy GUI (Selenium/Selenide, Cypress, Appium)
  • Testy API (RestAssured, Karate, SoapUI, Postman)
  • Mockowanie (WireMock)
  • Testy wydajności (jMeter, Gatling)
  • Raportowanie (jUnit, Jira – xRay, Report Portal, Grafana)

  Obszary rozwojowe

  • Architektoniczna na poziomie rozwiązań lub całej organizacji, w której eksperci rozszerzają swoją wiedzę o budowanie frameworków testowych, planowaniu strategicznych testów i doborze narzędzi.
  • Ekspercka, wybierana przez większość osób, w której rozwijamy umiejętności techniczne i miękkie potrzebne do automatyzacji testów, poprzez przeglądy kodu, gildie, szkolenia i konferencje. Standardem jest „Full stack” automatyzacji, czyli efektywne wykorzystanie narzędzi z testów API i GUI.
  • Managerska, w której istotne znaczenie mają kwestie zarządzania zespołem testerów automatycznych. 

  Rodzaje projektów

  • Aplikacje mobilne
  • Warstwy API
  • Silniki decyzyjne
  • Systemy główne banku
  • Bazy danych
  • Hurtownie
  • Funkcjonalności dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, od kredytów, poprzez płatności, historię.

Obszar usług IT

  • Biuro Architektury Platform i Infrastruktury IT

   Tworzy i promuje techniki oraz kulturę DevOps w Banku mające na celu transformację i doskonalenie procesów IT. Realizuje i wspiera Communities w zakresie standardów procesów operacyjnych IT oraz wytwarzania i dostarczania oprogramowania (automatyzacja). Tworzy standardy Iaas, PaaS oraz wewnętrzny Technology Stack. Wdraża i utrzymuje platformy Private Cloud: Iaas, Paas, Public Cloud: Azure Iaas i Paas, Sharepoint, OneDrive Nadzoruje działanie bankowego Cloud Center of Excellence. Koordynuje  proces wytwarzania nowych i zmiany istniejących rozwiązań IT (hardware, software)

  • Technologie 
   Azure, Kubernetes, Chef, Terraform, Ansible, Jenkins, Gitlab +Gitlab CI, Github + Github Actions i inne
    

Centrum Architektury IT

Centrum Architektury IT

Jako Centrum tworzymy wytyczne jak budować nowoczesne systemy informatyczne, jak łączyć je ze sobą i jak tworzyć spójne rozwiązania na przestrzeni całego Banku. Odpowiadamy również za określanie kierunków strategicznych IT. Wytwarzając architekturę referencyjną dla rozwiązań staramy się poprzez nadzór dbać, by implementacja rozwiązań podążała za potrzebami biznesowymi, ale i za „duchem czasu”. Opiekujemy się również standardami analizy biznesowo-systemowej oraz narzędziami, dzięki którym projektujemy systemy w Banku oraz zarządzamy ich stale rosnącą złożonością. Prowadzimy mentoring analityków biznesowo-systemowych, szkolimy i bierzemy udział w inicjatywach nadając właściwy kierunek analizie i rozwiązując złożone problemy. Zajmujemy się również integracją wybranych programów strategicznych i większych projektów. Zakres obowiązków zależy od przypisanej roli: architekt IT, analityk biznesowy, manager integracji projektów strategicznych.

Architekt IT uczestniczy w dużych projektach lokalnych, jak i grupowych na różnym poziomie zaangażowania. Twoje decyzje będą miały wpływ na kierunek, w jakim środowisko IT Santander Bank Polska S.A. będzie podążało. Jeśli chcesz, będziesz mógł sprawdzić nowe technologie czy platformy pod kątem ich przydatności w Banku, a także uzgadniać rozwiązania na przestrzeni Grupy Santander. To również mnóstwo nowych kontaktów z szerokim gronem interesariuszy: jednostki biznesowe, analitycy, architekci bezpieczeństwa, architekci platform, CTO, CIO, CISO czy CDO, ale też w gronie międzynarodowym. Rola architekta IT pozwala poznać każdy aspekt informatyki, a w codziennej pracy można spotkać się z różnymi technologiami, włączając w to rozwiązania backendowe, frontendowe, przetwarzania rzeczywistego lub wsadowego, wykorzystujące standardy REST API lub komunikacji zdarzeniowej.

Technologie: Java, Python, JavaScript (Angular), Kafka, Rabbit MQ, wirtualizacja (m.in. OpenShift), Azure, Oracle, PostgreSql, MSSQL, Abinitio i wiele innych

Analityk biznesowy IT to specjalista, który posiada wiedzę i doświadczenie analityczne, dzięki którym może pokierować pracą innych analityków IT, budować i rozwijać standardy analityczne obowiązujące w Banku oraz prowadzić mentoring w obszarze analizy biznesowo systemowej. Analityk pracujący w naszym Centrum angażuje się również w duże inicjatywy często dotykające różnych obszarów Banku, bądź wpływające na działanie całego Banku, wspiera zespoły w zaplanowaniu i poprowadzeniu analizy od pomysłu do wykonania, a także pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych problemów analitycznych. Doskonale zna narzędzie Sparx Enterprise Architect, posiada praktyczną znajomość projektowania procesów przy użyciu notacji BPMN oraz umie z wykorzystaniem języka UML zaprojektować i utrzymać model złożonego systemu. Nie straszne mu RestAPI, systemy kolejkowe czy projekty baz danych. Analityk często pełni też rolę facylitatora prowadząc spotkania i warsztaty. Jeśli chcesz mieć wpływ nie tylko na projekty, które realizujesz czy produkty, które rozwijasz, ale chcesz również wpływać na sposób działania banku w zakresie analizy, współtworzyć złożone środowisko dla analityków, dzielić się wiedzą i doświadczeniem to miejsce dla Ciebie.

Technologie: Python, JavaScript, Visual Basic, RestAPI, Kafka, Rabbit MQ, PostgreSql, MySQL; projektujemy: Swagger, AsyncAPI; na co dzień pracujemy w Sparx Enterprise Architect, Confluence, JIRA, GIT.

Manager integracji projektów strategicznych w Biurze Integracji Programów Strategicznych odpowiada, a dzięki temu ma wpływ m.in. na koordynację i współpracę z innymi jednostkami w banku w przygotowaniu i wdrożeniu inicjatyw. Wspiera przygotowanie zadań związanych z integracjami międzysystemowymi w realizowanych zmianach, jak również integruje i wyznacza standardy dla części zagadnień w zakresie dostarczania zmian w oparciu o usługi BaaS API (Bank as a Service…w tym definicje standardów, tworzenie i utrzymywanie spójnego modelu danych dla tworzonych usługi API). Manager integracji stara się rekomendować właściwy rozwój i optymalizację portfela aplikacji w banku, uwzględniając ich dostępne funkcjonalności i adekwatność technologiczną bazując na dostępnych danych rynkowych oraz rekomendacjach otrzymywanych od firm zewnętrznych (m.in. Gartner). Może również zajmować się budowaniem bądź wskazywaniem narzędzi, które mogą być wykorzystywane przy tworzeniu oprogramowania, szczególnie uwzględniając aspekty szybkości i jakości, które są do uzyskania dzięki automatyzacji testów. Manager integracji, podobnie jak architekt IT, spotyka się z wieloma technologiami, które są wykorzystywane w ramach aktualnego stosu technologicznego Banku.

Technologie: Java, Python, JavaScript (Angular), Kafka, Rabbit MQ, wirtualizacja (m.in. OpenShift), Azure, Oracle, PostgreSql, MSSQL, Abinitio i wiele innych

Obszary rozwojowe

Jako Architekt IT oraz Manager Integracji Projektów Strategicznych masz możliwość kształtowania swojej przyszłości w kierunku architekta rozwiązań, jak i architekta korporacyjnego. Rozwiniesz wiedzę i umiejętności w technologiach, z których będziesz korzystał tworząc architekturę systemów. Zbudujesz wiedzę na temat integracji różnych technologii, a przy okazji również z obszaru modelowania systemów z użyciem notacji Archimate czy UML. To również duża szansa na rozwój umiejętności interpersonalnych, bo Architekt IT integruje nie tylko systemy, ale również ludzi (a może przede wszystkim?).

Jako Analityk biznesowy IT (biznesowo-systemowy) masz szansę rozwijać swoją kreatywność i specjalizować się w technicznych aspektach zarówno systemów, narzędzi jak i metod pracy. Możesz rozwijać się w obszarze analizy biznesowej, analizy procesów biznesowych, w projektowaniu systemów, usług, API, baz danych, jak również architektonicznych aspektów związanych z analizą. Pracując u nas możesz pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z projektowania złożonych funkcjonalności i całych systemów, rozwijając swoje kompetencje w UML, BPMN, Archimate, czy Swagger i AsycAPI, a także nabywać biegłość w korzystaniu z Enterprise Architect. Możesz stać się wszechstronnym specjalistą z obszaru analizy IT.