Raporty bieżące dotyczące ocen agencji ratingowych

Lista analityków sell side zajmujących się analizą sytuacji Banku i jego wyników jest zamieszczona na stronie w zakładce Analitycy sell-side.