Rekomendacje i analizy

Informacje

Oceny ratingowe otrzymane od agencji

Lista analityków sell side zajmujących się analizą sytuacji Banku i jego wyników jest zamieszczona na stronie w zakładce Analitycy sell-side.