Lista raportów

Raport bieżący nr 8 (2020)

15 kwietnia 2020

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę na negatywną w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa

Zarząd Santander Bank Polska S.A. niniejszym przekazuje decyzję ratingową Agencji Fitch Ratings.

W dniu 14 kwietnia 2020 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu dla Santander Bank Polska S.A. ze stabilnej na negatywną w związku ze zmianą ogólnej sytuacji ekonomicznej wskutek wpływu pandemii koronawirusa.

Fitch potwierdził ratingi IDR na poziomie BBB+ oraz VR na poziomie bbb+. Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.santander.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Dokumenty i pliki do pobrania
Załącznik nr 1 Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna.