Lista raportów

Raport bieżący nr 21 (2021)

11 czerwca 2021

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. niniejszym przekazuje decyzję ratingową Agencji Fitch Ratings, o której Bank powziął informację w dniu 11 czerwca 2021 r.

W dniu 11 czerwca 2021 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu dla Santander Bank Polska S.A. z negatywnej na stabilną.

Zmiana perspektywy jest następstwem zmiany perspektywy spółki matki Banco Santander z negatywnej na stabilną (Banco Santander S.A.'s A-/Stable/a-).

Fitch potwierdził ratingi IDR na poziomie BBB+ oraz VR na poziomie bbb+.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim znajduje się w załączniku do tego raportu.

  1. Załącznik Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna.