Poznaj pracę zespołów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

18 czerwca 2021

Czy znasz skrót AML? Pochodzi od angielskiego Anti-Money Laundering i oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Głównym celem jednostek AML jest zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem go do niecnych i przestępczych celów. Zobacz, czy zajmują się zespoły i zaaplikuj - Basia Sapiołko

Mężczyzna siedzi przed laptopem - na pierwszym planie grafika bezpieczeństwa

Czy znacie skrót AML? Pochodzi od angielskiego Anti-Money Laundering i oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Głównym celem jednostek AML jest zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem go do niecnych i przestępczych celów (np. finansowanie terroryzmu czy uwierzytelnianie dochodów pochodzących z działalność przestępczej). Działania jednostek AML często stanowią podstawę do wszczęcia postępowania, dzięki któremu mogą powstrzymać komórki przestępcze zajmujące się np. handlem żywym towarem.

Praca zespołów AML to bardzo często niewidoczna i niedoceniana działalność instytucji finansowych.

Wzmacniamy nasze zespoły AML – dołącz do nas

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na Bank liczne obowiązki związane z realizacją wymogów regulacyjnych oraz rozbudowanych standardów korporacyjnych Grupy. Musimy wzmocnić nasze zespoły realizujące zadania z zakresu AML. Dlatego otworzyliśmy w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy kilka nowych rekrutacji!

Na pracę we wsparciu procesów AML mogą liczyć przede wszystkim analitycy, którzy specjalizują się w szczególności w zadaniach operacyjnych. Głównym kryterium zatrudnienia jest również znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym weryfikację dokumentacji czy zewnętrznych baz danych wspierających procesy ppp/ft.

Zobacz poniżej, czym zajmują się poszczególne zespoły – może któryś z nich wyda Ci się interesujący? A może masz wśród znajomych lub rodziny kogoś, dla kogo praca w takim obszarze mogłaby być ciekawa? Może masz kogoś do polecenia?

AML to niewątpliwie pełna wyzwań przygoda, ciągła nauka w świecie zmieniających się regulacji i inspirujące możliwości rozwoju. Jeśli zdecydujesz się na udział w rekrutacji, może być to pierwszy krok do realizacji nowych wyzwań w Twojej karierze zawodowej. Docelowo realizacja obowiązków będzie wymagała przekazania gruntownej wiedzy na temat zjawiska przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz odpowiedzialności w tym zakresie.

Poznaj bliżej nasze zespoły AML

Zespół Analiz i Monitoringu

Realizuje główne obowiązki ustawowe, jakimi są analiza i typowanie transakcji mogące mieć związek z wykorzystaniem Banku do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dzięki zdolnościom analitycznym oraz umiejętnościom kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Zespół w skuteczny sposób przekazuje zgłoszenia przypadków podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W celu zapewnienia efektywnej ochrony przed ryzykiem prania pieniędzy konsultuje na bieżąco zmiany wprowadzane do systemów analitycznych, a także współpracuje z jednostkami biznesowymi Banku oraz zewnętrznymi organami nadzorującymi.

Zespół Sankcji

Złożoność oraz rygor regulacyjny, a także niespójny charakter globalnych reżimów sankcyjnych stanowią poważne wyzwanie dla Banku. Zespół zapewnia zgodność z przestrzeganymi przez Grupę Santander Programami Sankcyjnymi, w tym monitoruje i zarządza ryzykiem związanym z sankcjami w celu uniknięcia potencjalnej szkody finansowej oraz reputacyjnej. Zespół zgodnie z wymogami ustawy i regulatora zapewnia prawidłowe wykonywanie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie m.in. oceny ryzyka (zarówno klienta, jak i banku), instytucji sektora usług płatniczych czy relacji korespondenckich, z uwzględnieniem identyfikacji podejrzanych transakcji, wspólnie z bankami zagranicznymi. Zajmujemy się również wdrażaniem zmian regulacyjnych, a także aktywnie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego, jednostkami banku, spółkami zależnymi oraz Grupą Banco Santander.

Zespół wiedzy o Kliencie

Do ich zadań należy m.in.:

  • Wykorzystanie wiedzy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w celu przeglądu, analizy i przeprowadzenia skutecznego badania wiedzy o kliencie. Głównie dla klientów wysokiego ryzyka oraz klientów, dla których obsługa zdalna nie będzie możliwa.
  • Ustalanie i weryfikowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym, aktualizacji informacji w systemach bankowych.
  • Kontakt z klientem i regulatorem celem aktualizacji wiedzy.

Zespół Komunikacji z Organami Zewnętrznymi:

  • Współpraca z organami uprawnionymi,
  • Realizacja blokad  związanych z ppp na rachunkach bankowych,
  • DiNegro – modyfikacja transakcji, monitorowanie terminowości modyfikacji transakcji w jednostkach CWB, dopisywanie transakcji do BTU,
  • Raportowanie transakcji do GIIF,
  • Wsparcie w procesie ustalania beneficjentów rzeczywistych.