Raport bieżący nr 9 (2020)

6 maja 2020

Informacja Zarządu Santander Bank Polska S.A. dotycząca banku hipotecznego

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 z dnia 7 marca 2018 r. oraz nr 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r., informuje, iż w dniu 6 maja 2020 r. podjął uchwałę o zawieszeniu projektu utworzenia banku hipotecznego w strukturach Grupy Banku oraz o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.