Raport bieżący nr 7 (2020)

14 kwietnia 2020

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że dzisiaj, tj. 14 kwietnia 2020 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") informujące o podjętej Uchwale Rady BFG nr 34/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. określającej wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w wysokości 227 mln zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).