Lista raportów

Raport bieżący nr 41 (2016)

15 grudnia 2016

Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o dokonanej przez nią transakcji zbycia akcji Banku ("Transakcja"). Zawiadomienie o Transakcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie o transakcji PDF 180 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.