Lista raportów

Raport bieżący nr 1 (2017)

25 stycznia 2017

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. („Grupa”) za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2016 r., które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Dokumenty i pliki do pobrania
Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok PDF 343 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).