Lista raportów

Raport bieżący nr 39 (2016)

29 listopada 2016

Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r. oraz nr 27/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. Pan Michał Gajewski objął funkcję Prezesa Zarządu Banku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).