Lista raportów

Raport bieżący nr 37 (2023)

27 października 2023

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o dokonanych przez nią transakcjach dotyczących akcji Banku, otrzymane w dniu 27 października 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

15:14, 27 października 2023