Raport bieżący nr 28 (2021)

24 listopada 2021

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o dokonanej przez nią transakcji dotyczącej akcji Banku, otrzymane w dniu 24 listopada 2021 r.

  1. Załącznik Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.