Lista raportów

Raport bieżący nr 24 (2015)

16 września 2015

Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 września 2015 r. Członek Zarządu Banku zawiadomił Bank, że w dniu 16 września 2015 r. sprzedał, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 2 600 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 305,63 zł każda.

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi