Lista raportów

Raport bieżący nr 23 (2015)

11 września 2015

Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 11 września 2015 r. Członek Zarządu Banku zawiadomił Bank, że w dniu 11 września 2015 r. sprzedał, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:

  • 715 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 312 zł każda,
  • 180 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 312,10 zł każda,
  • 75 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 312,25 zł każda,
  • 30 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 312,30 zł każda.

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi