Raport bieżący nr 22 (2021)

2 lipca 2021

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 2 lipca 2021 r. przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. (“SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem II kwartału 2021 r. wynosi 518,4 mln złotych, w tym Bank 423 mln złotych oraz SCB 95,4 mln złotych.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.