Lista raportów

Raport bieżący nr 21 (2024)

2 kwietnia 2024

Rozliczenie emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2024.

Nawiązując do raportów bieżących nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku oraz nr 15/2024 z dnia 7 marca 2024 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 roku nastąpiło rozliczenie emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2024 o nr ISIN PLBZ00000341 ("Obligacje") wyemitowanych przez Bank. Wszystkie Obligacje na łączną kwotę 1.900.000.000,00 PLN zostały objęte przez posiadaczy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 7 marca 2024 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

16:16, 2 kwietnia 2024