Raport bieżący nr 18 (2021)

21 kwietnia 2021

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji - uzupełnienie.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. powziął informację o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2021 r. od Santander Consumer Bank S.A. (tj. spółki zależnej od Banku) ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w uchwale nr 20/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w kwocie 19 033 627,23 zł (podana kwota uwzględnia korektę składki naliczonej za 2020 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę, składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 r. dla Banku oraz Santander Consumer Bank S.A. wyniesie 154 115 767,10 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).