Raport bieżący nr 17 (2021)

21 kwietnia 2021

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację, że Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 20/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. określającą wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od Banku w 2021 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2020 r.) w wysokości 135 082 139,87 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).