Raport bieżący nr 17 (2022)

15 lipca 2022

Wpływ uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w związku z podpisaniem w dniu 14 lipca 2022 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ("Ustawa o wakacjach kredytowych"), niniejszym informuje, że szacowany wpływ kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy brutto Grupy Banku w III kwartale 2022 r. wyniesie w przybliżeniu 1,358 mld PLN (w tym wpływ na wynik finansowy brutto Banku w III kwartale 2022 r. stanowić będzie około 1,346 mld PLN), przy założeniu, że z rozwiązania tego skorzysta 50% uprawnionych klientów.

Rzeczywisty wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy Grupy Banku zależeć będzie od, m. in., liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, liczby rat zawieszonych przez każdego z tych klientów oraz momentu rozpoczęcia przez nich korzystania z "wakacji kredytowych".

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.