Lista raportów

Raport bieżący nr 16 (2022)

29 czerwca 2022

Wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnięty w drugim kwartale 2022 roku.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 29 czerwca 2022 r. przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. ("SCB") będącego spółką zależną Banku, wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem II kwartału 2022 r. wynosi 767 mln złotych, w tym Bank 642 mln złotych oraz SCB 125 mln złotych.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ujawnione w raporcie finansowym za pierwsze półrocze 2022.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.