Raport bieżący nr 16 (2021)

30 marca 2021

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 30 marca 2021 r. przez Bank oraz Santander Consumer Bank S.A. (“SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem I kwartału 2021 r. wynosi 194,6 MLN PLN, w tym Bank 155,2 MLN PLN oraz SCB 39,4 MLN PLN.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.