Raport bieżący nr 1 (2020)

7 stycznia 2020

Utworzenie istotnej rezerwy

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 7 stycznia 2020 r. przez Bank oraz Santander Consumer Bank S.A. (“SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem IV kwartału 2019 r. wynosi 357 MLN PLN, w tym :

• Rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych obciążająca pozostałe koszty operacyjne : 173 MLN PLN (w tym Bank 149 MLN PLN oraz SCB 24 MLN PLN);
• Rezerwa na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem : 184 MLN PLN , w tym :
- kwota 46 MLN PLN pomniejszająca wynik odsetkowy Banku oraz kwota 9 MLN PLN obciążająca pozostałe koszty operacyjne Banku,
- kwota 55 MLN PLN pomniejszająca wynik odsetkowy SCB oraz kwota 74 MLN PLN obciążająca pozostałe koszty operacyjne SCB;

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie rocznym za rok 2019.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR