Raport bieżący nr 2 (2020)

29 stycznia 2020

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. ("Grupa") za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2019 r. ("Wybrane dane"), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Bank przekazuje prezentację wstępnych wyników finansowych Grupy Santander Bank Polska S.A. za 2019 r. ("Wstępne wyniki"), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zarówno Wybrane dane, jak i Wstępne wyniki przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.santander.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Dokumenty i pliki do pobrania
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).