Rozwiązania pozaustawowe,

 dla których przyjmowanie wniosków już zakończyliśmy

Odroczenie spłaty raty

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu.

Co oznacza odroczenie raty kredytu

  • Odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • Odroczenie w spłacie całej raty kapitałowo-odsetkowej (lub odsetkowej dla kredytu hipotecznego w okresie wypłaty transz) oznacza, że w okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • Całkowity okres spłaty kredytu wydłużymy o okres odroczenia, czyli 3 lub 6 miesięcy.
  • W przypadku rat równych, po okresie odroczenia Twoje miesięczne raty będą odpowiednio wyższe. W pierwszych ratach będziesz spłacać kwotę odsetek objętych odroczeniem.
  • W przypadku rat malejących odsetki z okresu odroczenia doliczmy do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Wysokość tej raty może znacząco wzrosnąć. Pozostałe raty również ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.
  • Zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania.

Kiedy możesz skorzystać z odroczenia

 • Masz kredyt gotówkowy lub hipoteczny

  • Twój kredyt nie jest objęty ugodą windykacyjną z bankiem
  • Twój kredyt hipoteczny nie ma dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  • Umowę kredytową zawarłeś do 13 marca 2020 r.
 • Nie masz zaległości w spłacie

  • Nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 87 dni na żadnym kredycie w naszym banku
  • Nie miałeś zaległości powyżej 30 dni na 29 lutego 2020 na żadnym kredycie w naszym banku
  • Nie masz zajęć egzekucyjnych

Warunki odroczenia

 • Możesz skorzystać z odroczenia na:
  a) 3 miesiące (jeśli masz więcej niż 4 miesiące do końca okresu spłaty)
  b) 3 lub 6 miesięcy (jeśli masz więcej niż 6 miesięcy do końca okresu spłaty)
 • Maksymalny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (okres łączny dla odroczenia rat kapitałowych i całych rat kapitałowo-odsetkowych)
 • Pierwszą ratą, którą odroczymy, będzie rata, która ma termin płatności najwcześniej za 2 dni robocze od daty złożenia wniosku o odroczenie
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia powiązanego z kredytem, to pamiętaj, że płatność składek ubezpieczenia w okresie odroczenia nie zostanie zawieszona. Składki nadal będą wymagane zgodnie z harmonogramem.
 • Jeśli chcesz odroczyć spłatę rat kilku kredytów złóż wniosek dla każdego z nich z osobna
 • Jeśli po złożeniu wniosku zmienisz zdanie - przysługuje Ci prawo do odstąpienia od aneksu, który wprowadził odroczenie

21 października 2020 zakończyliśmy przyjmowanie oświadczenia o odstąpieniu.

Najczęściej zadawane pytania

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

31. października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków
o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

  Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że po okresie odroczenia, całkowity okres spłaty kredytu wydłużymy o 6 miesięcy.

25 listopada 2020 zakończyliśmy przyjmowanie oświadczenia o odstąpieniu.

Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • Masz kredyt gotówkowy

  • spłata Twojego kredytu została odroczona przed 8 czerwca 2020 roku
  • umowa Twojego kredytu nie jest zawieszona
 • Nie masz zaległości w spłacie

  • nie masz zaległości w spłacie kredytu, które przekraczają 30 dni

 Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • możesz skorzystać z wydłużenia spłaty kredytu na 6 miesięcy 
 • jeśli korzystasz z ubezpieczenia do kredytu, to pamiętaj, że ubezpieczenie działa zgodnie z harmonogramem sprzed wydłużenia
 • jeśli chcesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów, złóż wniosek dla każdego z nich z osobna

Korzyści z wydłużenia okresu spłaty

 • Twój  kredyt zostanie wydłużony o 6 miesięcy i dzięki temu Twoje raty ulegną obniżeniu 
 • nie zapłacisz opłaty ani prowizji za aneks do umowy
 • wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę  drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu
   

Wakacje kredytowe w związku z COVID-19

„Wakacje kredytowe” w związku z COVID-19

Wnioski składane od 27 marca do 14 kwietnia 2020 roku

Jeśli masz aneks do umowy kredytowej, to jest na nim oświadczenie, że: „Kredytobiorca oświadcza, iż potwierdza wysokość zadłużenia z tytułu kredytu wynikającą z dotychczasowej obsługi kredytu wg stanu na dzień złożenia wniosku”.

Uznajemy to oświadczenie za niebyłe i nie zamierzamy w przyszłości wyciągać z niego żadnych skutków prawnych.

Zdecydowaliśmy się wycofać to oświadczenie z aneksów do umów kredytowych. Naszym nadrzędnym celem jest wsłuchiwanie się w Twój głos, dlatego odstąpiliśmy od pobierania oświadczenia, które wzbudziło niepokój.

Wypracowane zmiany są również efektem dialogu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obu stronom dialogu przyświecała troska o zapewnienie najwyższych standardów ochrony praw i interesów konsumentów. Jako instytucje zaufania publicznego, jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby naszych klientów, a wspólnym priorytetem jest dobro klientów i stosowanie prostych, zrozumiałych zapisów w umowach. Dialog, dbanie o wzajemne relacje i dążenie do porozumienia z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów są modelowym przykładem współpracy, przy poszanowaniu stanowisk obu stron.

Rozwiązanie dostępne w ofercie

Jeśli spłacasz kredyt od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć jego ratę,
zobacz co dla Ciebie mamy.