Service Design w projektowaniu działań rozwojowych

10 sierpnia 2021

Projektując w Banku działania rozwojowe dla pracowników zależy nam aby były one przede wszystkim dostosowane do ich potrzeb. Dlatego do projektowania wykorzystujemy metodologię Service Design. Program Futuro-Przywództwo Przyszłości został zaprojektowany zgodnie z tą metodologią.- Magdalena Polus

Z wykorzystaniem Service Design stworzyliśmy program rozwojowy dla wszystkich menedżerów w Santander Bank Polska. Program Futuro - przywództwo przyszłości realizujemy w banku od III kwartału 2020 roku. W trakcie pandemii dostrzegliśmy potrzebę zapewnienia wsparcia naszym menedżerom w dostosowaniu się do bardzo trudnej sytuacji i wyzwań, jakie przed nimi stoją. Nie chcieliśmy narzucać menedżerom propozycji i mówić, co jest dla nich dobre, dlatego zgodnie z Service Design zapytaliśmy ich o potrzeby:

„Z czym dzisiaj się mierzysz?”

„Co Cię aktualnie dotyka?”

„Co jest dla Ciebie wyzwaniem/ trudem/ problemem?”.

Usłyszeliśmy, co frustruje naszych menedżerów i wspólnie z nimi przygotowaliśmy program. Po to, aby łatwiej było zarządza w sytuacji zmiany.

Tak powstał program Futuro- przywództwo przyszłości. Program oparty jest o dwa kluczowe dla Santander Bank Polska Filary:

  • Employee Experience (Doświadczenie Pracownika), które jest jednym z kierunków strategicznych w Banku
  • Leadership Commitment (Zobowiązania Przywódcze) naszych Liderów, obowiązujące w całej grupie Santander na Świecie.

Futuro to 5 modułów.

I Doświadczenie pracownika – klucz do zmiany

II Doświadczenie pracownika – potrzeby i emocje

III Doświadczenie pracownika – zwinne podejście do feedbacku

IV Doświadczenie pracownika w obliczu trudnych decyzji

V – równoległy moduł Doświadczenie pracownika – przywództwo na odległość.

Każdy moduł składa się z pre worków, części warsztatowej i post worków. Program realizowany jest w 100 % w formule zdalnej.

Uczestników prowadzi strona Internetowa, na które są zgromadzone wszystkie materiały wspierające proces uczenia się.

Niezwykle ważne jest to, iż w program zaangażowani są przedstawiciele najwyższej kadry menedżerskiej Solaruco, którzy otwierają warsztaty „Przywództwo na

odległość”. Podczas swojego wystąpienia dzielą się swoją perspektywą i swoimi najlepszymi praktykami.

Zgodnie z Service Design nieustanie słuchamy głosu uczestników i modyfikujemy kolejne moduły o zebrane uwagi, wskazówki i potrzeby. Tak, aby dostarczyć działania rozwojowe jak najwyższej jakości.