Raport bieżący nr 9 (2022)

20 kwietnia 2022

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację, że Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 14/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ("Uchwała BFG nr 14/2022") określającą wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od Banku w 2022 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2020 r. i 2021 r.) w kwocie 192 168 701,92 zł.

Ponadto, Bank informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. powziął informację o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2022 r. od Santander Consumer Bank S.A. (tj. spółki zależnej od Banku) ustalonej w Uchwale BFG nr 14/2022 w kwocie 16 781 610,84 zł (podana kwota uwzględnia korektę składki naliczonej za 2020 r. i 2021 r.).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).