Lista raportów

Raport bieżący nr 34 (2023)

17 października 2023

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za III kwartał 2023 roku.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w wyniku decyzji Banku z dnia 17 października 2023 roku, wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem III kwartału 2023 r. wynosi 294 mln złotych, w tym Bank 280 mln złotych oraz Santander Consumer Bank S.A. ("SCB"), będący spółką zależną Banku, 14 mln złotych.

Dodatkowe informacje na ten temat zostaną ujawnione w raporcie finansowym za III kwartał 2023.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

17:08, 17 października 2023