Lista raportów

Raport bieżący nr 27 (2024)

18 kwietnia 2024

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację, że Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 15/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. ("Uchwała BFG nr 15/2024") określającą wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od Banku w 2024 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2019-2023 r.) w kwocie 233 075 303,58 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

16:55, 18 kwietnia 2024