Raport bieżący nr 21 (2011)

28 lipca 2011

Planowane powołanie nowego członka Zarządu BZ WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że pan Juan de Porras dołączy w najbliższym czasie do Zarządu Banku.

Pan Juan de Porras posiada bardzo rozległe doświadczenia zawodowe, z sukcesem pełnił wiele znaczących funkcji. Pracował m.in. w Societe Generale jako zastępca szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz w RBS Global Banking and Markets jako członek najwyższej kadry zarządzającej. W 2007 r. rozpoczął pracę w Grupie Santander, gdzie ostatnio był dyrektorem ds. sektora energetycznego.

Dodatkowe informacje dotyczące nowego członka Zarządu Bank przekaże stosownym raportem bieżącym niezwłocznie po powołaniu pana Juana de Porras do składu Zarządu Banku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych