Lista raportów

Raport bieżący nr 18 (2024)

19 marca 2024

Informacja o możliwości wypłaty przez Bank w 2024 r. dywidendy z zysków z lat poprzednich.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 21 lutego 2024 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że 19 marca 2024 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego informację o braku zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez Bank w formie dywidendy dla akcjonariuszy w 2024 r. także kwoty w wysokości 1 056 637 506,76 zł stanowiącej równowartość 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Powyższa kwota została przeniesiona na kapitał dywidendowy (utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego) na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz decyzji odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

Tym samym, zgodnie z indywidualnym zaleceniem KNF, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku, oraz z powyższą informacją od KNF z dnia 18 marca 2024 roku, całkowita kwota możliwa do wypłaty akcjonariuszom przez Bank w 2024 roku wynosi 4 560 709 083,82 zł.

Rekomendacja Zarządu w tym zakresie wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie opublikowana w formie odrębnego raportu bieżącego po podjęciu decyzji przez te organy.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.

15:17, 19 marca 2024