Raport bieżący nr 13 (2017)

17 maja 2017

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 17 maja 2017 r. członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.

Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A.:

Gerry Byrne – Przewodniczący
José Manuel Campa – Członek
José García Cantera – Członek
Danuta Dąbrowska – Członek
David R. Hexter – Członek
Witold Jurcewicz - Członek
Jose Luis De Mora – Członek
John Power – Członek
Jerzy Surma – Członek
Marynika Woroszylska-Sapieha – Członek

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Życiorysy członków RN PDF 282 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.