Archiwum raportów

14-12-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 54/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 10 grudnia 2007 r. 20 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 260,62 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

29-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 53/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił

 • w dniu 23 listopada 2007 r. 12 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 249,25 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych,

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

27-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 52/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił:

 • w dniu 21 listopada 2007 r. 39 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 248,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych;
 • w dniu 22 listopada 2007 r. 34 183 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 247,78 zł oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

21-11-2007

Współpraca Banku Zachodniego WBK z Aviva Ltd (Raport bieżący nr 51/2007)

Zarząd Banku Zachodniego WBK informuje, że

 1. w dniu 20.11.2007 r. Bank Zachodni WBK we Wrocławiu oraz Aviva International Insurance Ltd. z siedzibą w Londynie, podpisały umowy o współpracy, w tym umowę regulującą zasady utworzenia dwóch spółek akcyjnych, których planowane nazwy to BZWBK-CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Poznaniu oraz BZWBK-CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z siedzibą w Poznaniu;
 2. w związku z utworzeniem spółek, o których mowa w pkt 1, BZWBK zamierza objąć 50% akcji w kapitale zakładowym każdej spółki o wartości łącznej 72,5 mln zł;
 1. planowane nabycie pakietu akcji zostanie dokonane ze środków własnych BZWBK;
 2. w związku z utworzeniem spółek, o których mowa w pkt.1, BZWBK planuje, że w ich zarządach i radach nadzorczych zasiadać będą w połowie dotychczasowi pracownicy BZWBK;
 3. planowane nabycie pakietu akcji, w spółkach, o których mowa w pkt 1, ma charakter długoterminowej lokaty kapitału BZWBK.

Przeprowadzenie procesu utworzenia spółek, o których mowa w pkt 1 wymaga uzyskania akceptacji regulatorów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego i Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

19-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 50/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił

 • w dniu 12 listopada 2007 r. 8 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 245,81 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych,

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

15-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 49/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 08 listopada 2007 r. 8 225 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 254,15 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych,
 • w dniu 09 listopada 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 246,77 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

09-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 48/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 02 listopada 2007 r. 13 766 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 271,28 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 05 listopada 2007 r. 10 886 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 263,22 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

02-11-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 47/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 25 października 2007 r. 40 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 268,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 29 października 2007 r. 4 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 269,80 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

16-10-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 46/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 11 października 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 285,30 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10-10-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 45/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 1. w dniu 02 października 2007 r. 30 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 260,12 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 2. w dniu 03 października 2007 r. 17 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 264,00 oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

21-09-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 44/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 19 września 2007 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 276,19 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

05-09-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący 43/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał:

 • w dniu 31 sierpnia 2007 r. 21 818 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 254,97 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

04-09-2007

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 42/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku w wysokości 1 500 000 zł. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku po rejestracji zmiany wynosi 3 500 000 zł.

Zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku związane jest z Programem Motywacyjnym II, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 4 kwietnia 2007 r. (raport bieżący nr 18/2007).

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

24-08-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 41/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 16 sierpnia 2007 r. 15 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 244,80 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych,
 • w dniu 17 sierpnia 2007 r. 51 000 akcji Banku Zachodniego WBK S. A. po cenie 241,52 zł oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

20-08-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 40/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił:

 • w dniu 13 sierpnia 2007 r. 17 273 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 249,94 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

01-08-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 39/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił

 • w dniu 25 lipca 2007 r. 14 018 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 280,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

27-07-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 38/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił w dniu:

 • 18 lipca 2007 r. 10 200 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 272,00 zł
 • 19 lipca 2007 r. 20 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 279, 90 zł
  - oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

24-07-2007

Powołanie nowego członka Zarządu Banku Zachodniego WBK (Raport bieżący nr 37/2007)

Bank Zachodni WBK SA („Bank”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza Banku powołała pana Andrzeja Burligę na funkcję członka Zarządu Banku.

Andrzej Burliga urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1992-1995 Andrzej Burliga pracował w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, a w 1995 roku rozpoczął pracę w Banku Zachodnim SA. W latach 1995-1998 pracował w Departamencie Skarbu Banku Zachodniego SA, gdzie pełnił funkcje dealera, następnie senior dealera i chief dealera. W latach 1998-2001 był zastępcą, a następnie dyrektorem w Departamencie Skarbu Banku Zachodniego SA, a w latach 2001-2006 dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem Banku Zachodniego WBK. W roku 2006 został zastępcą szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem BZWBK odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie BZWBK, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Andrzej Burliga ukończył liczne szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem, a także zarządzania, w tym m. in. INSEAD International Executives Development Programme, BZWBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

Andrzej Burliga jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.22 rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

05-07-2007

Fitch podtrzymał rating podmiotu dla Banku Zachodniego WBK na poziomie ‘A+’ (Raport bieżący nr 36/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że

 • „Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-4 lipca 2007: Fitch Ratings podtrzymał dzisiaj ratingi dla Banku Zachodniego WBK („BZWBK”): rating podmiotu („IDR”) „A+” (pojedyncze A z plusem), rating krótkoterminowy „F1”, rating indywidualny „C” i rating wsparcia „1”. Perspektywa ratingu pozostaje Stabilna.
 • „Bank utrzymuje wysoki współczynnik wypłacalności, a jednocześnie rentowność i dywersyfikacja dochodów wciąż ulegają poprawie,” mówi Chris Birney, Dyrektor w Dziale Instytucji Finansowych Fitch. „BZWBK zbudował w ostatnich latach solidną pozycję na rynku usług detalicznych, chociaż nie udzielał kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich”. Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich są popularne w Polsce. Ich nominalne oprocentowanie jest niższe niż kredytów złotowych, jednak kredytobiorcy są narażeni na ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych.
 • Jakość portfela kredytowego BZWBK uległa poprawie zarówno w 2006 roku jak i w pierwszym kwartale 2007, a pokrycie rezerwami portfela kredytów narażonych na utratę wartości jest odpowiednie. Zdolność banku do pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym została dodatkowo wzmocniona w trakcie przygotowań do wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej. BZWBK planuje stosować metodę wewnętrznych ratingów do wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego od 1 stycznia 2008.
 • Rating podmiotu („IDR”), rating wsparcia i rating krótkoterminowy odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie bank mógłby otrzymać, gdyby było to potrzebne, od swojego dominującego akcjonariusza, Allied Irish Banks („AIB”) posiadającego rating „AA-” z perspektywą Stabilną. Aktywa BZWBK stanowiły 6% aktywów grupy AIB, BZWBK wygenerował 13% zysku przed opodatkowaniem grupy AIB w 2006 roku.
 • BZWBK jest siódmym bankiem komercyjnym w Polsce z 5% udziałem w aktywach sektora. Według danych na koniec marca 2007 bank dysponował siecią 377 oddziałów i zatrudniał 8 065 pracowników.
 • AIB jest jednym z największych banków w Irlandii. W końcu 2006 roku posiadał fundusze własne w wysokości 8,6 mld EUR. AIB stopniowo zwiększał udział w WBK i dysponował 60,1% kapitału. BZWBK powstał w 2001 roku z połączenia WBK i Banku Zachodniego, w którym AIB przejął 80% udziałów od Skarbu Państwa w 1999 roku. AIB posiada obecnie 70,5% udziałów w BZWBK.

Kontakt:

 • Chris Birney, Londyn, Tel: +44 20 7862 4093;
 • Artur Szeski, Warszawa, +48 22 338 6292;
 • Tomasz Walkowicz, + 48 22 338 6293
 • Media Relations: Hannah Warrington, London, Tel: +44 (0) 207 417 4222

Definicje ratingów Fitch i zasady ich wykorzystania są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Strona ta umożliwia stały dostęp do opublikowanych ratingów, kryteriów i metodyk. Na stronie agencji w sekcji "Code of Conduct" znajdują się również następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch”.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

29-06-2007

Wdrożenie Długoterminowego Programu Motywacyjnego II „Akcje za Wyniki” (Raport bieżący nr 35/2007)

Bank Zachodni WBK informuje, że w roku 2007 wdrożył Długoterminowy Program Motywacyjny II "Akcje za Wyniki", o którym informował w raporcie bieżącym z dnia 26.01.2007 nr 3/2007.

Jednym z elementów tego Programu jest emisja i przydział obligacji z prawem pierwszeństwa w subskrybowaniu akcji Banku. Przydział ten został dokonany.

Poniżej zamieszczono podstawowe informacje o emitowanych obligacjach.

 1. cel emisji obligacji
  realizacja celów Programu Motywacyjnego II, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 kwietnia 2007 roku nr 27 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego;
 2. określenie rodzaju emitowanych obligacji
  obligacje imienne, zdematerializowane, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I, emitowane na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku nr 28 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i nr 29 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, z dnia 20 czerwca 2007 roku określającej listę uczestników Programu Motywacyjnego, a także ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 01.120.1300, ze zmianami);
 3. wielkość emisji
  78 341 sztuk;
 4. wartość nominalna
  0,01 (jedna setna) złotego;
 5. cena emisyjna obligacji
  0,01 (jedna setna) złotego;
 6. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji
  wykup obligacji nastąpi nie później niż 30 listopada 2010 roku wg ich wartości nominalnej, o ile wcześniej nie zostaną spełnione warunki dające obligatariuszom prawo do zamiany obligacji na akcje serii I i obligatariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa;

  Przedterminowy wykup może nastąpić również w przypadku:

  • zażądania przez Bank natychmiastowego przedstawienia Obligacji do wykupu w razie utraty przez posiadacza Obligacji statusu Uczestnika Programu, w rozumieniu Regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta, a także w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie; w okolicznościach opisanych w zdaniu poprzednim, o ile Bank skorzysta z udzielonego mu pełnomocnictwa, nie ma obowiązku powiadamiania obligatariusza o wykupieniu i umorzeniu Obligacji; w przeciwnym razie Bank jest zobowiązany powiadomić o swoim żądaniu posiadacza Obligacji w formie pisemnej, dostarczając żądanie nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu;
  • przedstawienia Obligacji przez obligatariusza do natychmiastowego wykupu w przypadku zmiany treści Regulaminu lub innych dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Programu, w terminie 30 dni licząc od daty poinformowania go o zmianie.

  Obligacje są nieoprocentowane.

 7. wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
  obligacje są niezabezpieczone, a za wierzytelności wynikające z obligacji Emitent odpowiada całym swoim majątkiem;
 8. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
  wartość zobowiązań na dzień 31 marca 2007 roku: 29 366 788 tys. zł. Do czasu wykupu Obligacji, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, tj. do 30 listopada 2010 roku, Bank Zachodni WBK S.A. nie przewiduje istotnych zmian w kształtowaniu się wielkości zobowiązań w stosunku do sumy pasywów ogółem. Ewentualne odchylenia będą wynikały z aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności z preferencji produktowych obecnych i przyszłych klientów Grupy BZ WBK, a także konkurencyjności produktów o charakterze depozytowym, oferowanych przez Bank, w stosunku do produktów oferowanych przez konkurencję. Wartości zobowiązań Banku na koniec każdego kwartału kalendarzowego będą przez Bank publikowane w raportach okresowych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - i dostępne na stronach internetowych Banku.
 9. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone
  celem emisji Obligacji jest zapewnienie realizacji Programu Motywacyjnego II, dzięki któremu Emitent oczekuje silniejszego związania, lojalności i identyfikacji kadry zarządzającej Emitenta z Emitentem oraz jej motywowania do dalszej, wytężonej pracy na rzecz Emitenta, jego klientów i akcjonariuszy;
 10. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
  obligatariusze nie tracą prawa do subskrybowania akcji serii I w razie zmian w Statucie Emitenta, np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego, które bezpośrednio wpływają na możliwość zrealizowania prawa; w sytuacji wyżej opisanej na potrzeby Programu Motywacyjnego II dokonuje się symulacji tak jakby zmiany w Statucie nie wystąpiły, przy czym przy dokonywaniu wyżej opisanej symulacji należy się kierować założeniami i celami Programu Motywacyjnego II oraz zasadą ochrony praw słusznie nabytych; obligatariusze nie tracą uprawnień w razie zbycia całego przedsiębiorstwa Banku lub przejęcia Banku przez inny podmiot lub połączenia się Banku z innym podmiotem; o ile wykonanie uprawnień z uwagi na ww. zdarzenia nie byłoby możliwe, posiadacze Obligacji nabywają prawo do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Banku lub następcy prawnego Banku, o kształcie normatywnym możliwie zbliżonym do niemożliwych do zrealizowania praw; powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w razie wygaśnięcia Programu Motywacyjnego z innego powodu; spełnienie świadczenia w związku z wykupem Obligacji następuje w terminie 30 dni licząc od przedstawienia Obligacji do wykupu Bankowi, poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika; wszelkie działania podejmowane w sytuacjach opisanych w trzech powyższych akapitach winny uwzględniać decyzje Walnego Zgromadzenia Emitenta;
 11. liczba akcji przypadających na jedną obligację
  1 (jedna)
 12. cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia
  10 (dziesięć) złotych
 13. terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji
  prawa przysługują od terminów zaistnienia przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce (Program), Regulaminie Programu Motywacyjnego, do dnia 31 października 2010 roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - par. 5 ust. 1 pkt 11.

21-06-2007

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (Raport bieżący nr 34/2007)

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 22 lutego 2007 raportu rocznego Banku Zachodniego WBK SA, w którym Zarząd Banku oświadczył, że przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd potwierdza stosowanie zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 za wyjątkiem zasady nr 42.

Bank Zachodni WBK S.A. zadeklarował, że będzie starał się aby zewnętrzny zespół audytorski był zmieniany co najmniej co pięć lat. Zasada ta nie może być obecnie stosowana, gdyż zgodnie z obowiązującą polityką Grupy w skład której wchodzi BZ WBK S.A., przyjęta jest zasada posiadania jednej firmy audytorskiej we wszystkich jednostkach Grupy.

Allied Irish Banks p.l.c. nie zdecydował się na zmianę audytora co w pełni odpowiada obowiązującym regulacjom europejskim (dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych), regulujących m.in. zasadę niezależności kluczowego partnera firmy audytorskiej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania, jeśli przynajmniej raz na siedem lat dokonuje się jego zmiany.

Ważną okolicznością jest również fakt, że proces raportowania finansowego Banku Zachodniego WBK SA za 2006 został przez obecną firmę audytorską poddany testowi w/g standardów, które zaleca ustawa Sarbanes-Oxley. AIB jest spółką notowaną również na giełdzie w Nowym Jorku. Oznacza to, że wszystkie jednostki AIB ( w tym również Bank Zachodni WBK S.A. wchodzący w skład Grupy AIB) muszą spełnić amerykańskie wymogi wynikające z tej ustawy, zwanej powszechnie SOX. Bank chciałby mieć pewność, że ustalone procedury i standardy księgowe zostaną potwierdzone w następnym roku. Tak więc ciągłość czynności audytorskich uznano za bardzo pożądaną.

Przy wyborze audytora Rada Nadzorcza BZWBK S.A. kieruje się przede wszystkim jakością oferowanej usługi i przestrzeganiem przez audytora światowych standardów rewizyjnych, a firma KPMG gwarantuje najwyższą jakość we wszystkich aspektach.

Władze Banku Zachodniego WBK S.A. uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, wyrażają głębokie przekonanie, że decyzja o wyborze audytora na kolejny rok nie wpłynie na poziom niezależności i profesjonalizmu badania.

Podstawa prawna:

§ 29 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy 5/1114/2006 i nr 6/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006.

21-06-2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport bieżący nr 33/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Banku za rok 2007.

Dane o wybranym podmiocie:

 • KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 458.

Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Banku za poprzednie lata obrotowe.

Ponadto Bank korzystał - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i wewnętrzne polityki, zapewniające odpowiedni poziom bezstronności i niezależności audytora - z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego , świadczonych przez inne spółki z grupy KPMG.

Umowa Banku z KPMG Audyt Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

19-06-2007

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez ZWZA (Raport bieżący nr 32/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 17 kwietnia 2007 r. (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/008158/07/503).

Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, stanowiących podstawę zmian w Rejestrze, została podana w raporcie bieżącym nr 18/2007z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

19-06-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący 31/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał:

 • w dniu 11 czerwca 2007 r. 10.000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 298,10 zł oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych
 • w dniu 13 czerwca 2007 r. 5.103 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 299,80 zł oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

13-06-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 30/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał:

 • w dniu 05 czerwca 2007 r. 3 835 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 313,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

18-05-2007

Dywidenda od spółek Grupy Commercial Union (Raport bieżący nr 29/2007)

Bank Zachodni WBK S.A., jako akcjonariusz spółek z Grupy Commercial Union niniejszym informuje, iż walne zgromadzenia spółek: Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. uchwaliły wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu kwoty:
1. od Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 43.655.742,00 zł
2. od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. 16.673.510,00 zł

Dywidenda zostanie wypłacona przed końcem maja 2007 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

16-05-2007

Powołanie osoby zarządzającej - prezesa zarządu (Raport bieżący nr 28/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że pan Mateusz Morawiecki został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku z dniem 16 maja 2007 roku. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie Mateusza Morawieckiego na tę funkcję.

Mateusz Morawiecki, urodzony w 1968 roku, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei (Master of Advanced European Studies).

Karierę zawodową Mateusz Morawiecki rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993-1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing, w 1995 odbył staż w Deutsche Bundesbanku, a w 1998 roku był wicedyrektorem Departamentu ds. Negocjacji Akcesyjnych z UE w Komitecie Integracji Europejskiej, z ramienia którego negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 1998-2001 pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca prezesa Zarządu, następnie dyrektor zarządzający i członek Zarządu. W czerwcu 2001 roku Mateusz Morawiecki został członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Mateusz Morawiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19. 10. 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

08-05-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 27/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 30 kwietnia 2007 r. 3 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 293,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • w dniu 02 maja 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 300,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

02-05-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 26/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada sprzedał

 • w dniu 24 kwietnia 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 288,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

30-04-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. przez członka Zarządu Banku (Raport bieżący nr 25/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., rezygnujący z tej funkcji z dniem 30 kwietnia 2007 r., poinformował Bank, że:

 • w dniu 9 marca 2007 r., w ramach transakcji zwykłych sesyjnych, kupił 25 sztuk akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 239 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, tj. w 2007 r. dokonał transakcji o wartości poniżej 5 000 euro.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

27-04-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 24/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 20 kwietnia 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 278,40 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

24-04-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący nr 23/2007)

Członek Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 17 kwietnia 2007 r. 668 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 280,52 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

19-04-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (Raport bieżący 22/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 12 kwietnia 2007 r. 25 400 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 279,84 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

17-04-2007

ZWZA BZWBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5% (raport bieżący nr 21/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2007 r., był AIB European Investments Limited, z siedzibą w Dublinie. AIB European Investments Limited przysługiwało 51 413 790 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 93,10% głosów na tym zgromadzeniu i 70,5% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

17-04-2007

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 20/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2007 r. pan Kieran Crowley złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 17 kwietnia 2007 r., bez podania przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

17-04-2007

Powołanie osoby nadzorującej (raport bieżący nr 19/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. powołało w dniu 17 kwietnia 2007 r. dwóch członków Rady Nadzorczej Banku: pana Mealiosa OhOgartaigh i pana Jamesa Edwarda O’Leary.

Maeliosa OhOgartaigh urodził się w 1959 r. Ukończył z wyróżnieniem Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway (National University of Ireland Galway), jest absolwentem i członkiem Irlandzkiego Instytutu Biegłych Księgowych (Institute of Chartered Accountants in Ireland). Maeliosa OhOgartaigh ukończył również zarządzanie na Uniwersytecie w Dublinie /Dublin University/ (Trinity College)/IMI, jest laureatem przyznawanej przez tą uczelnię prestiżowej nagrody im. sir Charlesa Harvey’a.

Maeliosa OhOgartaigh rozpoczął pracę w bankowości na Rynkach Kapitałowych AIB w Ireland's International Financial Services Centre (IFSC) w Dublinie. W latach 1981-1989 pełnił funkcję dyrektora w Arthur Andersen & Co. Od 1989 r. do 1994 r. jako dyrektor AIB Venture Capital odpowiadał za ocenę oraz zarządzanie inwestycjami i deinwestycjami kapitału typu venture. Jednocześnie był członkiem Rad i Zarządów spółek będących przedmiotem inwestycji. W latach 1994-2000 Maeliosa OhOgartaigh był kontrolerem bankowości inwestycyjnej, a następnie szefem Ryzyka Operacyjnego w Pionie Zarządzania Kapitałem. Przez kolejny rok pełnił funkcję kontrolera finansowego i szefa Ryzyka Operacyjnego w Dywizji CM, a w 2001 r. został szefem finansów w Skarbie (Head of Finance, Global Treasury). Od 2002 r. do lutego 2006 r. pełnił funkcję dyrektora Finansowego Dywizji Rynków Kapitałowych AIB. W marcu 2006 r. został dyrektorem Rachunkowości i Finansów Grupy AIB (Bankcentre).

Maeliosa OhOgartaigh jest członkiem seniorem Irlandzkiego Instytutu Biegłych Księgowych (Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Ireland), członkiem Komitetu Grupy Bankowej ICAI (Member of ICAI’s Banking Group Committee) oraz członkiem Stowarzyszenia Finansowych Dyrektorów Wykonawczych (Member of the Financial Executives Association). Jest również członkiem Komitetu ALCO AIB, przewodniczącym Komitetu Sprawozdawczego Grupy AIB, przewodniczącym Komitetu Zarządzania Finansami Grupy. Maeliosa OhOgartaigh zasiada w Komitecie Sterującym Grupy dot. NUK (Basle 2), Banku Hipotecznym AIB (zastępca przewodniczącego), jest przewodniczącym Komitetu Audytu Banku Hipotecznego AIB i zasiada we władzach kilku spółek zależnych AIB.

Maeliosa OhOgartaigh nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK SA. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

James Edward O’Leary urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Belvedere College S.J. w Dublinie oraz University College Dublin.

W latach 1980-1982 James Edward O’Leary pracował w Instytucie ds. Badań Ekonomicznych i Społecznych w Dublinie jako asystent ds. badań. Przez kolejny rok pełnił funkcję doradcy ds. ekonomicznych w Kancelarii Premiera w Dublinie, a w 1983 r. został ekonomistą w Krajowej Radzie ds. Planowania (National Planning Board). W latach 1984-1987 był ekonomistą w Krajowej Radzie ds. Gospodarki i Spraw Społecznych w Dublinie (National Economic and Social Council), natomiast przez kolejnych czternaście lat pracował jako główny ekonomista w Davy Stockbrokers. Od 2001 r. James Edward O’Leary jest wykładowcą na Wydziale Ekonomii na Narodowego Uniwersytetu Irlandii w Maynooth.

James O’Leary był członkiem Rad Nadzorczych i Zarządów kilku spółek prawa handlowego. W latach 1994-1997 był dyrektorem Krajowej Rady Statystycznej (National Statistics Board), a w latach 1995-2000 – członkiem Rady Nadzorczej Aer Lingus, przez rok (2003-2004) zasiadał także w Radzie Gresham Hotels. Od grudnia 2001 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy AIB.

James O’Leary nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec BZWBK SA. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

05-04-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 17/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał:

 • w dniu 30 marca 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 273,90 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • w dniu 02 kwietnia 2007 r. 20 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 271,67 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

03-04-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 16/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 29 marca 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 268,70 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

30-03-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 15/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał

 • w dniu 26 marca 2007 r. 10 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 264,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • w dniu 27 marca 2007 r. 17 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 268,41 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

21-03-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 14/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada kupił w dniu 13 marca 2007 r. 8 700 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 236,95 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

21-03-2007

Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 13/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2007 roku zawarł umowę przedmiotem której jest udzielenie kredytów w transzach z przeznaczeniem na finansowanie nabycia nieruchomości oraz finansowanie budów z 11 kredytobiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Zachodni WBK SA kredytów do łącznej kwoty.

116 542 507,00 EUR oraz 97 098 487,50 PLN z terminem spłaty do dnia 28 lutego 2018 roku.

Koszt kredytów został ustalony na poziomie stawki EURIBOR lub WIBOR powiększonej o marżę.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na wartość udzielonych kredytów, która może osiągnąć 116 542 507,00 EUR oraz 97 098 487,50 PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

20-03-2007

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB QSr1-2007 (raport bieżący nr 12/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał SAB QSr1-2007 z dnia 7 maja 2007 roku na dzień 25 kwietnia 2007 roku.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

14-03-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 11/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił:

 • w dniu 08 marca 2007 r. 6 147 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 236,80 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • w dniu 09 marca 2007 r. 306 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 236,72 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

12-03-2007

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 (raport bieżący nr 10/2007)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w 2006 roku bank przekazał do publicznej wiadomości następujące raporty (podano kolejno: numer raportu, temat raportu, datę przekazania):

Raporty bieżące

 • 1/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 02-01-2006
 • 2/2006 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za 2005 r., 04-01-2006
 • 3/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 04-01-2006
 • 4/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 09-01-2006
 • 5/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 10-01-2006
 • 6/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK (2005 r.), 11-01-2006
 • 7/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 13-01-2006
 • 8/2006 Daty przekazania raportów okresowych, 24-01-2006
 • 9/2006 Rezygnacja prezesa BZWBK, 25-01-2006
 • 10/2006 Informacja o wpisaniu do KRS zmian Statutu banku przyjętych przez NWZA, 25-01-2006
 • 11/2006 Program Motywacyjny dla Kadry Menedżerskiej BZWBK oraz spółek zależnych, 26-01-2006
 • 12/2006 Rozliczenie transakcji zbycia akcji spółki PROTEKTOR, 01-02-2006
 • 13/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 08-02-2006
 • 14/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 13-02-2006
 • 15/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 20-02-2006
 • 16/2006 Propozycja dywidendy za rok 2005, 22-02-2006
 • 17/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK, 23-02-2006
 • 18/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005; 06-03-2006
 • 19/2006 Zwołanie ZWZA BZWBK i treść projektów uchwał; 10-03-2006
 • 20/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 16-03-2006
 • 21/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 17-03-2006
 • 22/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 21-03-2006
 • 23/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 22-03-2006
 • 24/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 29-03-2006
 • 25/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK, 29-03-2006
 • 26/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 31-03-2006
 • 27/2006 Powzięte uchwały ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A., 04-04-2006
 • 28/2006 ZWZA BZ WBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%, 04-04-2006
 • 29/2006 Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., 04-04-2006
 • 30/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 10-04-2006
 • 31/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 10-04-2006
 • 32/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A., 10-04-2006
 • 33/2006 Zmiana terminu publikacji skons. raportu kwartalnego, 13-04-2006
 • 34/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK, 20-04-2006
 • 35/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK,.27-04-2006
 • 36/2066 Informacja o zbyciu akcji BZWBK,.04-05-2006
 • 37/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK,.11-05-2006
 • 38/2006 Przeniesienie własności udziałów BZWBK w spółce AIB WBK Fund Management Sp.z o.o., 11-05-2006
 • 39/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK S.A., 16-05-2006
 • 40/2006 Dywidenda od spółki z Grupy Commercial Union, 23-05-2006
 • 41/2006 Dywidenda od spółek Grupy Commercial Union, 25-05-2006
 • 42/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A., 25-05-2006
 • 43/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A., 31-05-2006
 • 44/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A., 02-06-2006
 • 45/2006 Wpisanie do Rejestru Sądowego zmian Statutu BZWBK przyjętych przez ZWZA; 07-05-2006
 • 46/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A.; 07-06-2006
 • 47/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK S.A.; 07-06-2006
 • 48/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A.; 19-06-2006
 • 49/2006 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; 21-06-2006
 • 50/2006 Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A.; 22-06-2006
 • 51/2006 Informacja o zbyciu akcji BZWBK S.A.; 22-06-2006
 • 52/2006 Informacja o sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 27-06-2006
 • 53/2006 Informacja o sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 27-06-2006
 • 54/2006 Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego; 28-06-2006
 • 55/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 11-07-2006
 • 56/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 12-07-2006
 • 57/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 25-07-2006
 • 58/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 25-07-2006
 • 59/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 03-08-2006
 • 60/2006 Fitch potwierdził rating Banku Zachodniego WBK na poziomie „A”; 11-08-2006
 • 61/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 16-08-2006
 • 62/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 17-08-2006
 • 63/2006 Fitch podniósł rating IDR Banku Zachodniego WBK do poziomu „A+”; 18-08-2006
 • 64/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A; 24-08-2006
 • 65/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 25-09-2006
 • 66/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 03-10-2006
 • 67/2006 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 05-10-2006
 • 68/2006 Informacja o zbyciu i nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.;06-11-2006
 • 69/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 09-11-2006
 • 70/2006 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.; 13-11-2006
 • 71/2006 Wdrożenie Długoterminowego Programu Motywacyjnego Akcje za Wyniki; 27-12-2006
 • 72/2006 Rezygnacja członka RN BZWBK S.A. ; 29-12-2006

Raporty okresowe

 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2005 (SAB-QSr 4/2005), 22-02-2006
 • Raport roczny za 2005 rok (SAB-R 2005), 22-02-2006
 • Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok (SAB-RS 2005), 22-02-2006
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006 roku (SAB-QSr 1/2006), 24-04-2006
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za II kwartał 2006 roku (SAB-QSr 2/2006) 01-08-2006
 • Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2006 roku (SAB-PSr-2006) 01-08-2006
 • Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2006 roku (SAB-QSr 3/2006) 09-11-2006

Oryginały raportów znajdują się w Banku Zachodnim WBK S.A. w Poznaniu , Plac Andersa 5, XIII piętro.

Raporty bieżące i okresowe bank zamieszcza na swojej stronie internetowej www.bzwbk.pl

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

07-03-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 9/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił w dniu 01 marca 2007 r. 30 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 228,14 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

28-02-2007

Treść projektów uchwał na ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 8/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2007 r., oraz, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Banku, treść dotychczas obowiązujących jego postanowień i treść proponowanych zmian.

22-02-2007

Propozycja dywidendy za 2006 r. (raport bieżący nr 7/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zgłosiły propozycję:

 • przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 437 761 704,00 zł z zysku netto Banku za rok 2006, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 6,00 zł,
 • wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 maja 2007 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 18 maja 2007 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

07-02-2007

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport bieżący nr 6/2007)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 17 kwietnia 2007 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w "Art Hotelu" przy ul. Kiełbaśniczej 20, sala konferencyjna na parterze.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2006.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2006.
 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku.
 3. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.
 4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 5. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 6. Przyjęcie Programu Motywacyjnego II.
 7. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II, z wyłączeniem prawa poboru.
 8. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiana Statutu Banku.
 9. Zmiany Statutu Banku.
 10. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2007 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro.

Podstawa prawna:

§39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z 19. 10. 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

31-01-2007

Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 5/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, kupił:

 • w dniu 24 stycznia 2007 r. 50 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 243,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.
 • w dniu 25 stycznia 2007 r. 889 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 235,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

26-01-2007

Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 4/2007)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2007.

Ww. raporty okresowe Banku Zachodniego WBK S.A. będą publikowane w następujących terminach:

 • Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 7-05-2007
 • Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 1-08-2007
 • Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 1-08-2007
 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 7-11-2007
 • Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 25-02-2008
 • Raport roczny jednostkowy 25-02-2008
 • Raport roczny skonsolidowany 25-02-2008

Ponadto BZ WBK informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

26-01-2007

Program Motywacyjny dla Kadry Menedżerskiej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz spółek zależnych (raport bieżący nr 3/2007)

Zarząd Banku Zachodniego WBK SA informuje, iż na wniosek Rady Nadzorczej podjął działania w celu uruchomienia w roku 2007 Programu Motywacyjnego II dla Kadry Menedżerskiej Banku Zachodniego WBK SA oraz spółek zależnych. Program będzie polegał na przyznaniu członkom kadry menedżerskiej obligacji z prawem pierwszeństwa w objęciu wyemitowanych w przyszłości akcji.

Rada Nadzorcza sformułowała i przyjęła podstawowe zasady Programu i zaproponowała podjęcie stosownych uchwał na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Program ma zostać przeprowadzony w drodze emisji przez Bank obligacji z prawem pierwszeństwa, które będą upoważniały uczestników Programu, po spełnieniu się określonych kryteriów ekonomicznych, do objęcia akcji Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki (łącznie nie więcej niż 150.000 akcji w latach 2007 - 2010).

Podstawowym celem Programu jest stworzenie skutecznego instrumentu motywacyjnego dla około 100 kluczowych członków kadry menedżerskiej Banku i spółek zależnych, który zapewni silniejsze związanie ich ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych, z korzyścią dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

26-01-2007

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport bieżący nr 2/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, sprzedał w dniu 19 stycznia 2007 r. 6 091 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 253,46 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

17-01-2007

Informacja o nabyciu akcji BZWBK S.A. przez członka Zarządu Banku - rok 2006 (raport nr 1/2007)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że w dniu 26 maja 2006 r., w ramach transakcji zwykłych sesyjnych, kupił 25 sztuk akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 173,00 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044, tj. w całym roku 2006 dokonał transakcji o wartości poniżej 5 000 euro.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.