Archiwum raportów

27-12-2005 16:55 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 36/2005)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 20 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 773 akcje Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 146,57 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044 i w dniu 21 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 146,75 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 27.12.05 16:34

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

16-12-2005 17:03 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 35/2005)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 14 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 3 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 133,66 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 16.12.05 16:41

Marcin Prell - Dyrektor Banku

09-12-2005 09:02 /Emitent/

NWZA BZ WBK S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5% (raport nr 34/2005)

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A., które odbyło się w dniu 8 grudnia 2005 r., był AIB European Investments Limited, z siedzibą w Dublinie. AIB European Investments Limited przysługiwało 51 413 790 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,8% głosów na tym zgromadzeniu i 70,5% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Data autoryzacji: 09.12.05 08:41

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

08-12-2005 17:01 /Emitent/

Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 33/2005)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 5 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 5 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 136,69 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044 i w dniu 6 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 2 642 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 134,51 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 08.12.05 16:41

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

08-12-2005 16:59 /Emitent/

Powzięte uchwały NWZA BZ WBK S.A. (raport nr 32/2005)

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2005 r.

Załącznik:

Data autoryzacji: 08.12.05 16:36

06-12-2005 17:00 /Emitent/

Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 31/2005)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 2 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 11 000 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 133,60 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Data autoryzacji: 06.12.05 16:38

Marcin Prell - Dyrektor Banku

05-12-2005 17:03 /Emitent/

Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 30/2005)

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 1 grudnia 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych sprzedał 6 267 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 131,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Data autoryzacji: 05.12.05 16:42

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

05-12-2005 17:00 /Emitent/

Wykup i umorzenie obligacji BZ WBK S.A. (raport nr 29/2005)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje. W dniu 5 grudnia 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu i umorzenia 1 128 502 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwa), tj. wszystkich, obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1205 (BZS1205) wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych. Dzień Wykupu obligacji serii 2S1205 został określony w Prospekcie Serii obligacji serii 2S1205, opublikowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. w formie raportu bieżącego nr 61/2003 w dniu 3 grudnia 2003 roku, na 4 grudnia 2005 roku. Ponieważ dzień ten nie był Dniem Roboczym w rozumieniu definicji Prospektu emisyjnego II programu obligacji zwykłych na okaziciela Banku Zachodniego WBK S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w tym Prospekcie wykup nastąpił w najbliższym Dniu Roboczym, tj. w dniu 5 grudnia 2005 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 05.12.05 16:39

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

29-11-2005 17:02 /Emitent/

Informacja o zakupie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 28/2005)

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. poinformował Bank, że podmiot, w którego Radzie Nadzorczej zasiada, w dniu 24 listopada 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych kupił 4 780 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 124,50 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 29.11.05 16:40

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

23-11-2005 17:39 /Emitent/

Fitch Ratings podwyższył rating Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 27/2005)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Bank Zchodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała o podwyższeniu ratingu BZ WBK S.A.

Fitch Ratings, Londyn/Warszawa - 23 listopada 2005: Fitch Ratings, podwyższył dzisiaj Bankowi Zachodniemu WBK (BZ WBK) rating indywidualny do poziomu "C" z poziomu "C/D". Ponadto Fitch potwierdził pozostałe ratingi Banku: długoterminowy "A" (pojedyncze A), krótkoterminowy "F1" i wsparcia "1". Perspektywa jest pozytywna.

Zmiana ratingu odzwierciedla poprawę zyskowności BZ WBK wynikającą z zakończenia programu restrukturyzacji, lepszą jakość aktywów oraz dalsze wzmocnienie kapitałów banku. "Dzięki ostrożnej polityce kredytowej, BZ WBK ma lepszą jakość aktywów w porównaniu do większości konkurentów." powiedział Chris Birney, Dyrektor w Grupie Instytucji Finansowych w agencji Fitch. Dalsza poprawa ratingu indywidualnego BZ WBK wymagałaby poprawy zysku operacyjnego oraz wzmocnienia pozycji rynkowej.

Rating długoterminowy, a także rating krótkoterminowy i wsparcia odzwierciedlają potencjalne wsparcie, jakie Bank mógłby otrzymać od dominującego akcjonariusza Allied Irish Bank (AIB, rating "AA-", perspektywa stabilna (podwójne A z minusem)). Długoterminowy rating Banku jest obecnie ograniczony pułapem krajowym dla Polski.

AIB jest jednym z największych banków w Irlandii, z aktywami na poziomie 116 miliardów euro na koniec czerwca 2005 roku. AIB zatrudnia 23,000 osób w 700 biurach na całym świecie. W latach 1995-1996 AIB stał się posiadaczem 60,1% akcji banku WBK. W 1999 roku nabył 80% akcji Banku Zachodniego SA od Skarbu Państwa i w 2001 połączył oba banki w Bank Zachodni WBK, w którym posiada obecnie 70,5% akcji.

BZ WBK jest siódmym bankiem w Polsce pod względem aktywów, z zarejestrowaną siedzibą we Wrocławiu. Bank posiada 384 oddziały i zatrudnia na pełny etat 7522 pracowników.

Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji "Code of Conduct" znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 i § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 23.11.05 17:18

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

21-11-2005 17:00 /Emitent/

Projekty uchwał NWZA BZ WBK S.A. (raport nr 26/2005)

Załącznik:

 

Data autoryzacji: 21.11.05 16:39

17-11-2005 16:57 /Emitent/

Nabycie obligacji BZ WBK (II PEOL) przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (raport nr 25/2005)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje. W dniu 17 listopada 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. - jednostki zależnej - informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 16 listopada 2005 roku na rynku MTS-CeTO 1 041 204 (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1205 (BZS1205), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 99,47 (dziewięćdziesiąt dziewięć 47/100) złotego. Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej, i stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku. Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 17.11.05 16:36

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

16-11-2005 16:59 /Emitent/

Informacja o zakupie akcji BZ WBK S.A. (raport nr 24/2005)

Członek Zarządu BZWBK poinformował Bank, że podmiot w którego Radzie Nadzorczej zasiada w dniu 8 listopada 2005 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych kupił 34 780 akcji Banku Zachodniego WBK S.A. po cenie 119,22 zł, oznaczonych kodem PLBZ 00000044.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Data autoryzacji: 16.11.05 16:37

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

15-11-2005 17:00 /Emitent/

Wykup i umorzenie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 23/2005)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje. W dniu 10 listopada 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu i umorzenia 2 985 695 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), tj. wszystkich, obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1105 (BZS1105) wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych. Wartość wykupu jednej umorzonej obligacji wynosiła 100 (sto) złotych i była równa jej wartości nominalnej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 15.11.05 16:37

Marcin Prell - Dyrektor Banku

15-11-2005 09:03 /Emitent/

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 22/2005)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że na dzień 8 grudnia 2005 r. na godz. 10:00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zmiany w Statucie Banku.
 6. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku.
 7. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 1 grudnia 2005 r. do godz. 15:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 15.11.05 08:41

Marcin Prell - Dyrektor Banku

24-10-2005 17:59 /Emitent/

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (raport nr 21/2005)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał SAB QSr3-2005 z dnia 10 listopada 2005 roku na dzień 8 listopada 2005 roku.

Podstawa prawna:

§ 107 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data autoryzacji: 24.10.05 16:41

Beata Kukawka - Dyrektor ds Prawych

20-10-2005 /Emitent/

Wykup i umorzenie obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 20/2005)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

W dniu 24 października 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. dokonał wykupu i umorzenia 366 268 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem), tj. wszystkich, obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1005 (BZS1005) wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.

Dzień Wykupu obligacji serii 2S1005 został określony w Prospekcie Serii obligacji serii 2S1005, opublikowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. w formie raportu bieżącego nr 45/2003 w dniu 22 października 2003 roku, na 23 października 2005 roku. Ponieważ dzień ten nie był Dniem Roboczym w rozumieniu definicji Prospektu emisyjnego II programu obligacji zwykłych na okaziciela Banku Zachodniego WBK S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w tym Prospekcie wykup nastąpił w najbliższym Dniu Roboczym, tj. w dniu 24 października 2005 roku.

Wartość wykupu jednej umorzonej obligacji wynosiła 100 (sto) złotych i była równa jej wartości nominalnej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

12-10-2005 /Emitent/

Nabycie obligacji BZ WBK (II PEOL) przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (raport nr 19/2005)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

W dniu 21 października 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 15 - jednostki zależnej - informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 20 i 21 października 2005 roku na publicznym rynku regulowanym MTS-CeTO 2 853 385 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1105 (BZS1105), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, o dacie zapadalności w dniu 10 listopada 2005 roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 99,48 (dziewięćdziesiąt dziewięć 48/100) złotego.

Bank Zachodni WBK S.A. posiada 100% kapitału BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Prezesem Zarządu BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. oraz członkami jej Rady Nadzorczej są osoby związane z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowami o pracę.

Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej, i stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku. Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Środki finansowe na opłacenie ceny za obligacje przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. pochodziły z kredytu udzielonego BZ WBK Inwestycje Sp. z .o.o. przez Bank Zachodni WBK S.A., o którym to kredycie BZ WBK S.A. informował w raporcie bieżącym nr 30/2004 w dniu 30 grudnia 2004 roku.

Cena za obligacje nabyte przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., rozumiana jako iloczyn liczby obligacji oraz sumy ceny i należnych do obligacji odsetek, wyniosła 313 729 680,75 (trzysta trzynaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 75/100) złotych, co stanowi ponad 10% funduszy własnych Banku Zachodniego WBK S.A., a tym samym podstawę do uznania ich za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

07-10-2005 /Emitent/

Nabycie obligacji BZ WBK (II PEOL) przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (raport nr 18/2005)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, co następuje.

W dniu 7 października 2005 roku Bank Zachodni WBK S.A. uzyskał od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. - jednostki zależnej - informację o nabyciu przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 6 i 7 października 2005 roku na rynku MTS-CeTO 353 589 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji zwykłych na okaziciela serii 2S1005 (BZS1005), wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach II Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) złotych. Średnia cena nabycia jednej obligacji wyniosła 99,52 (dziewięćdziesiąt dziewięć 52/100) złotego.

Nabycie ww. obligacji odbyło się zgodnie z umową spółki BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., tj. za zgodą jej Rady Nadzorczej, i stanowi realizację umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2005 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., o zawarciu której Bank Zachodni WBK S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2005 w dniu 2 czerwca 2005 roku. Intencją BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest posiadanie nabytych obligacji do dnia ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

26-09-2005 16:51 /Emitent/

Przeniesienie własności akcji (raport nr 17/2005)

Podstawa prawna:

Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Działając na podstawie art. 147 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że powziął informację, iż w dniu 21 września 2005r. dokonano transakcji przeniesienia własności poza rynkiem regulowanym 1 947 717 akcji NFI Magna Polonia S.A. stanowiących 6,48% kapitału zakładowego Funduszu i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, z rachunku Skarbu Państwa na rachunek papierów wartościowych AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu zależnego od Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. posiada obecnie wraz z podmiotami zależnymi 12 414 155 sztuk akcji NFI Magna Polonia S.A. stanowiących 41,30% kapitału zakładowego oraz 38,39% w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. Różnica pomiędzy liczba posiadanych akcji a liczbą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynika z posiadania przez NFI Magnę Polonia S.A. akcji własnych, z których nie wykonuje się prawa głosu.

Pursuant to art. 147 of Law on Public Trading in Securities Act of 21 August 1997, the Management Board of Bank Zachodni WBK hereby advises that it obtained information on the transaction of ownership transfer executed outside the regulated market with regard to 1 947 717 shares of NIF Magna Polonia S.A. accounting for 6.48% of the Fundâ??s share capital and the same number of votes at AGM to the securities account of AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. based in Warsaw, subsidiary of Bank Zachodni WBK S.A. The transaction was executed on 21 September 2005.

At present, Bank Zachodni WBK S.A. along with subsidiaries holds 12 414 155 shares of NIF Magna Polonia S.A. which account for 41.30% of share capital and 38.39% of votes at the AGM of NIF Magna Polonia S.A. The difference between the number of shares held and the number of votes at the AGM stems from the fact that NIF Magna Polonia S.A. holds own shares with regard to which the voting power is not exercised.

Data autoryzacji: 26.09.05 16:30

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

31-08-2005 /Emitent/

Umowa dotycząca odkupu obligacji emitowanych w ramach II PEOL (raport nr 16/2005)

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - korekta oraz uzupełnienie raportu nr 12/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku

Załącznik:

30-08-2005 16:47 /Emitent/

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego - Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 (raport nr 15/2005)

Podstawa prawna:

Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne. W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14 kwietnia 2005 raportu bieżącego nr 7/2005, zawierającego uchwale WZA nr 39 akceptującej treść Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 w brzmieniu załączonym do tej uchwały, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. oświadcza, iż przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w â??Dobrych Praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z konieczności zagwarantowania w Statucie stosowania zasady 14, co zostanie uczynione na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

§ 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami

Podstawa prawna:

Regulamin Urzędowego rynku giełdowego - inne. Data autoryzacji: 30.06.05 16:25

Marcin Prell - Dyrektor Banku

27-06-2005 09:05 /Emitent/

Zmiana terminu publikacji raportów w okresowych (SAB QSr2-2005 i SAB PSr1-2005) (raport nr 14/2005)

Podstawa prawna:

§ 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych. Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał SAB QSr2-2005 z dnia 28 lipca 2005 roku na dzień 3 sierpnia 2005 roku oraz zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze SAB PSr1-2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku na dzień 3 sierpnia 2005 roku.

Data autoryzacji: 27.06.05 08:43

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

22-06-2005 09:06 /Emitent/

Powołanie nowego członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 13/2005)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta. Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. powołała na stanowisko członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. nadzorującego Obszar Compliance Aleksandra Kompfa na czas trwania kadencji Zarządu Banku.

Aleksander Kompf ma 53 lata. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również szkolenia specjalistyczne w dziedzinie zarządzania bankiem oraz modernizacji i automatyzacji bankowej w Northwestern University w Chicago. W roku 1986 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora I Oddziału NBP w Poznaniu, gdzie nadzorował między innymi Wydział Kredytowy oraz Operacyjno-Rachunkowy. Ze względu na swoje doświadczenie został powołany do pracy w Zespole ds. Zorganizowania Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Od początku powstania WBK S.A. był członkiem Zarządu, nadzorującym zagadnienia organizacyjne i administracyjne. Był również odpowiedzialny za opracowanie oraz modernizację strategii informatycznej WBK S.A. Następnie nadzorował między innymi Departament Finansowy, Rachunkowości, Informatyki, Kapitałowy, Zarządzania Ryzykiem, a także Ośrodek Usług Informatycznych oraz Centralne Biuro Maklerskie. Od sierpnia 2000 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Banku Zachodniego S.A. Po fuzji BZ S.A. i WBK S.A. był wiceprezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko członka Zarządu Banku był dyrektorem Obszaru Compliance BZ WBK S.A.

Aleksander Kompf nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A., nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Data autoryzacji: 22.06.05 08:44

Marcin Prell - Dyrektor Banku

02-06-2005 16:48 /Emitent/

Umowa dotycząca odkupu obligacji emitowanych w ramach II PEOL (raport nr 12/2005)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy.

Załącznik:

 

Data autoryzacji: 02.06.05 16:22

Beata Kukawka - Dyrektor ds. Prawnych

24-05-2005 16:48 /Emitent/

Sprostowanie informacji (raport nr 11/2005)

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że żaden z członków Zarządu BZ WBK nie dokonywał transakcji ani kupna ani sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK opisanych w rubryce "Emitent" gazety giełdy "Parkiet" w wydaniach z 19.04.2005 r., 7-8.05.2005 r. oraz 17.05.2005 r.

Data autoryzacji: 24.05.05 16:26

Marcin Prell - Dyrektor Banku

29-04-2005 9:23 /Emitent/

Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego (raport nr 10/2005)

Podstawa prawna:

§ 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych. Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał SAB QSr1-2005 z dnia 12 maja 2005 roku na dzień 9 maja 2005 roku.

Data autoryzacji: 29.04.05 09:01

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

15-04-2005 16:53 /Emitent/

Dywidenda od spółek Grupy Commercial Union (raport nr 9/2005)

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna. Bank Zachodni WBK S.A., jako akcjonariusz spółek z Grupy Commercial Union niniejszym informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2005 r. walne zgromadzenia spółek z Grupy Commercial Union uchwaliły wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma z tego tytułu łączną kwotę w wysokości 44 134 087,5 zł, z tego: od CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 32 463 637,5 zł, od CU Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. 11 062 750,0 zł oraz od CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 607 700,0 zł.

Dywidenda staje się roszczeniem wymagalnym z dniem 15 kwietnia b.r.

Data autoryzacji: 15.04.05 16:25

Marcin Prell - Dyrektor ds. Prawnyc

14-04-2005 17:47 /Emitent/

Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję (raport nr 8/2005)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta.

Załącznik:

Data autoryzacji: 14.04.05 17:25

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

14-04-2005 16:53 /Emitent/

Uchwały ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 7/2005)

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA.

Załącznik:

Data autoryzacji: 14.04.05 16:31

05-04-2005 16:47 /Emitent/

ZWZA BZ WBK - projekty uchwał (raport nr 6/2005)

Podstawa prawna:

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA.

Załącznik:

Data autoryzacji: 05.04.05 16:23

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

22-03-2005 08:34 /Emitent/

Zwołanie ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 5/2005)

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad. Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że na dzień 14 kwietnia 2005 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panoramaâ?? przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna I piętrze.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004.

więcej»

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2004.
 2. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 3. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku.
 5. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.
 6. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 7. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 8. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 9. Przyjęcie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2005 r. do godz. 15:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, IV piętro.

Data autoryzacji: 22.03.05 08:12

Marcin Prell - Dyrektor Banku

04-03-2005 09:44 /Emitent/

Rezygnacja Corneliusa O'Sullivana (raport nr 4/2005)

Podstawa prawna:

§ 46a RO. Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości, że powziął informację od Pana Corneliusa O'Sullivana - Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku o jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Banku z dniem 30 kwietnia 2005 r. z powodu przejścia na emeryturę. § 5 ust. 1 pkt 30 rozp. RM z 16.10.2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data autoryzacji: 04.03.05 09:23

Marcin Prell - Dyrektor Obszaru Prawnego

22-02-2005 08:04 /Emitent/

Propozycja dywidendy 2004 (raport nr 3/2005)

Podstawa prawna:

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności. Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zgłosiły propozycję: - przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 177 293 490,12 zł z zysku netto Banku za rok 2004 , co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 2,43 zł, - wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 29 kwietnia 2005 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 17 maja 2005 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Data autoryzacji: 22.02.05 07:42

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

28-01-2005 16:48 /Emitent/

Daty przekazywania raportów okresowych (raport nr 2/2005)

Podstawa prawna:

§ 69 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych Na podstawie § 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Z 2001 r., Nr 139, poz.1569 z późn. zm.). Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2005.

Ww. raporty okresowe Banku Zachodniego WBK S.A. będą publikowane w następujących terminach:

 • Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 12-05-2005
 • Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 28-07-2005
 • Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 24-08-2005
 • Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 10-11-2005
 • Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 23-02-2006
 • Raport roczny jednostkowy 23-02-2006
 • Raport roczny skonsolidowany 10-03-2006

Ponadto BZ WBK informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych będzie zamieszczał skrócone sprawozdania odpowiednio kwartalne i półroczne.

Data autoryzacji: 28.01.05 16:26

Grażyna Utrata - Dyrektor ds. Prawnych

04-01-2005 15:59 /Emitent/

Przystąpienie do ESPI (raport nr 1/2005)

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że z dniem 01 stycznia 2005 roku Spółka przystępuje zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 22 października 2004 r.; do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Spółka od początku 2005 roku będzie przekazywała informacje bieżące i okresowe oraz informacje na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Operatorem systemu ESPI jest Pani Alina Stachowiak.