przeczytasz w 6 minut

Decyzja o zakupie ubezpieczenia na życie ma charakter długoterminowy, dlatego należy ją podjąć świadomie. Nie kupuj polisy pod presją czasu. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, by wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie.

Spis treści:

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie

Zastanawiasz się, czy indywidualne ubezpieczenie na życie Więcej Uruchomi się w nowym oknie jest Ci w ogóle potrzebne? Sprawdź, dlaczego warto je kupić. Polisa na życie to:

 • Zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich 
  Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe dla osób, które są zależne od Ciebie finansowo, m.in. w przypadku Twojej śmierci czy nieszczęśliwego wypadku. Wypłacone pieniądze mogą pomóc im w pokryciu codziennych wydatków lub spłacie zobowiązań (np. kredytów).
 • Pomoc w spłacie kredytów i pożyczek
  Polisa może pomóc w spłacie kredytów, pożyczek czy hipotek w przypadku Twojej śmierci, aby Twoi bliscy nie byli obciążeni dodatkowymi długami.
 • Ochrona finansowa dla Twoich bliskich na przyszłość 
  Ubezpieczenie na życie może być również traktowane jako forma inwestycji w przyszłość finansową dla Twoich bliskich. Może zapewnić ochronę finansową dla Twoich bliskich na wypadek niespodziewanych sytuacji życiowych.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie

Nie wiesz, jak znaleźć najlepsze dla siebie ubezpieczenie na życie? Porównując konkretne oferty, weź pod uwagę takie kwestie, jak:

 • suma ubezpieczenia 
  Upewnij się, że suma ubezpieczenia jest wystarczająca, aby pokryć potrzeby finansowe Twoich bliskich w przypadku Twojej śmierci. Powinna być ona odpowiednio dostosowana do Twojej sytuacji finansowej tak, aby zapewnić wsparcie dla rodziny. W ramach naszego ubezpieczenia Życie i zdrowie, możesz wybrać sumę ubezpieczenia do 500 000 zł.
 • okres ubezpieczenia
  Określ, jak długo chcesz być ubezpieczony. Ubezpieczenia tymczasowe mają określony czas trwania, podczas gdy ubezpieczenia na całe życie zapewniają Ci ochronę do końca życia. W Santander Bank Polska ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres umowy ubezpieczenia, którą zawierasz na 12 miesięcy. Umowa ubezpieczenia jest przedłużana na kolejne 12 miesięcy, jeśli nie zostanie złożone oświadczenie o jej nieprzedłużaniu
 • koszty i opłaty
  Przeanalizuj wysokość składki. Upewnij się, że miesięczny koszt ubezpieczenia jest zgodny z Twoim budżetem i że nie będzie stanowiła zbyt dużego obciążenia finansowego.
 • warunki polisy 
  Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na wyłączenia, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunki wypłaty świadczeń. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy i że są one zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Kto powinien kupić ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to produkt, który może być korzystny dla wielu osób. Jest kilka grup osób, które szczególnie powinny rozważyć zakup ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie życia jest dla Ciebie korzystne, jeśli:

 • masz rodzinę na utrzymaniu i odpowiadasz za jej dobrobyt finansowy. W razie Twojej śmierci, polisa zapewni bliskim pieniądze na spłaty kredytów czy utrzymania sytuacji finansowej rodziny na dotychczasowym poziomie.
 • masz wysokie zobowiązania finansowe (np. kredyt hipoteczny lub pożyczkę) – w ten sposób zabezpieczysz swoich bliskich przed koniecznością spłaty zobowiązań, w przypadku Twojej śmierci.
 • prowadzisz swoją firmę i masz zadłużenia – w przypadku Twojej śmierci ubezpieczenie może pomóc przy spłacie długów. 

Polisa na życie – na jaki okres zawierana jest umowa

Umowa na ubezpieczenie na życie może być zawarta na różne okresy, w zależności od preferencji i potrzeb ubezpieczającego. U nas w banku Ubezpieczenie Życie i zdrowie zawierasz na 12 miesięcy. Jeśli nie złożysz oświadczenia o jej nieprzedłużaniu, zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Ubezpieczenie na życie – z jakich dodatkowych opcji możesz skorzystać

Podstawowy zakres ochrony naszego Ubezpieczenia Życie i zdrowie możesz rozszerzyć o dodatkowe opcje. Sprawdź, co masz do wyboru. 

" "

Pakiet zdrowotny

Pakiet zdrowotny obejmuje poważne zachorowania, np. nowotwór złośliwy, nowotwór in situ czy udar mózgu. Dodatkowo możesz skorzystać z szerokiego pakiety świadczeń assistance m.in. z: drugiej krajowej opinii medycznej, wsparcia po hospitalizacji, rehabilitacji czy pomocy psychologa.

" "

Pakiet szpitalny

Pieniądze z tego pakietu możesz otrzymać wtedy, gdy znajdziesz się w szpitalu lub na SOR, np. w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. W szpitalu musisz być minimum 3 dni. Ubezpieczyciel może pokryć również koszty zakupionych przez Ciebie leków do 3 tysięcy złotych.

" "

Pakiet wypadkowy

Jeśli wykupisz ten pakiet i doznasz kontuzji w nieszczęśliwym wypadku możesz otrzymać pieniądze. Jeśli na skutek wypadku poniesiesz śmierć, pieniądze otrzymają Twoi bliscy. Ubezpieczyciel może zapłacić również za Twoją rehabilitację i badania.

" "

Pakiet dla dziecka

To pakiet, który możesz wykupić dla swoich dzieci (jeśli mają poniżej 18 lat). Pieniądze z pakietu możesz otrzymać, gdy Twoje dziecko nagle zachoruje lub dozna kontuzji w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak wykupić ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie możesz kupić w naszym banku na trzy sposoby:

Szybka i wygodna opcja to zakup online w naszej aplikacji lub bankowości internetowej.

 

zespół Santander Bank Polska

zespół Bluerank

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Artykuł Bluerank został przygotowany na nasze zlecenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego artykułu. Stan na 16.04.2024 r.


Dodatkowe źródła:

 • https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polisa-na-zycie-Komu-ona-potrzebna-7788074.html
 • https://www.rp.pl/ubezpieczenia/art1290181-ubezpieczenie-na-zycie-koniecznosc-czy-zbedny-luksus

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl. Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.


Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 17.11.2023 r.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Nasza aplikacja, bankowości internetowa to usługi bankowości elektronicznej
 • Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.