Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

 cały webinar trwa 47 minut | skrót przeczytasz w 3 minuty

Chcesz dowiedzieć się co to jest fundusz inwestycyjny? Interesuje Cię jak wybrać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, skąd czerpać rzetelną wiedzę o funduszach inwestycyjnych? Przeczytaj artykuł lub odsłuchaj webinar „Najczęstsze błędy w postrzeganiu funduszy inwestycyjnych”, który przygotowali eksperci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Spis treści:

Co my Polacy wiemy o finansach, oszczędzaniu, funduszach inwestycyjnych?

Blisko połowa Polaków uważa, że ich wiedza finansowa jest mała lub bardzo mała.1

Konsekwencją niskiego poziomu wiedzy jest to, że najwięcej z nas oszczędza na depozytach, a jedynie 6% oszczędności Polaków to środki w funduszach inwestycyjnych.


Źródło: „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, badanie na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW

 obejrzysz w 7 minut

 

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania - jego majątek powstaje dzięki połączeniu środków wszystkich uczestników. Podstawowym zadaniem funduszu jest pomnażanie pieniędzy wpłaconych przez uczestników.

Najważniejsze korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny to:

 • profesjonalne zarządzanie kapitałem, które umożliwia też inwestycje w instrumenty niedostępne dla inwestora indywidualnego;
 • możliwość wyboru profilu zysku i ryzyka oraz dowolnego horyzontu inwestycyjnego;
 • proste dywersyfikowanie – nie inwestujemy tylko w jeden sektor, region, ani w papiery tylko od jednego emitenta;
 • inwestowanie w fundusze inwestycyjne to oszczędność czasu i wygoda w zarządzaniu kapitałem.

Co stanowi o bezpieczeństwie powierzonego kapitału?

 • nadzór organów regulacyjnych,
 • fundusz inwestycyjny i zarządzające nim towarzystwo funduszy inwestycyjnych to odrębne podmioty – majątek funduszu nie jest majątkiem TFI,
 • aktywa funduszy inwestycyjnych przechowywane są na rachunku depozytariusza.

 obejrzysz w 9 minut

 

Fundusze inwestycyjne - najczęstsze błędy inwestorów, gdy myślą o zakupie jednostek uczestnictwa

 1. Muszę mieć zasobny portfel, żeby móc inwestować – fałsz! Prawie połowę dostępnych na polskim rynku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można kupić już za 100 złotych lub mniej.
 2. Wybór konkretnego funduszu jest za trudny – fałsz! Korzystajmy z dokumentów, które udostępniają fundusze. Możemy w nich przeczytać, w co dane fundusze inwestują, jak bardzo są ryzykowne i na jak długo powinniśmy w nie zainwestować. Pomocne przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są aplikacje online, a w oddziałach doradcy.
 3. To zbyt ryzykowne – niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują produkty, w których zmienność jest mocno ograniczona. Należy pamiętać, że to, co jest uznawane za bezpieczne (jak choćby złoto), bywa ryzykowne.
 4. Zapewne stracę – jeśli kupujemy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, rozważmy wystarczająco długi horyzont inwestycji, który mocno ogranicza ryzyko straty.
 5. Opłaty funduszy inwestycyjnych są za wysokie, a prezentowane wyniki muszę pomniejszyć o dodatkowe koszty – fałsz! Aktualnie średni poziom opłat funduszy inwestycyjnych jest najniższy od lat i nie może przekraczać ustawowych 2%. Od prezentowanej stopy zwrotu musimy odjąć jedynie ewentualne opłaty za nabycie, odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa (które przy dokonywaniu transakcji przez internet najczęściej nie występują) oraz podatek od zysków kapitałowych– pozostałe koszty są już uwzględnione.
 6. Zarządzający nie zmienia klasy aktywów w trudnych warunkach - kupujemy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o określonej polityce, zarządzający musi ją realizować.
 7. Inwestycja w fundusz to zamrożenie pieniędzy, a na wypłatę będę czekać wieczność – w dowolnym momencie można zrezygnować z funduszu - odkupić jednostki uczestnictwa. Na realizację każdego zlecenia czeka się maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

 obejrzysz w 21 minut

 

Jak wystrzegać się mitów

 • Korzystaj z oficjalnych dokumentów i wartościowych materiałów. Informacje pozyskuj z niezależnych źródeł.
 • Karta funduszu prawdę Ci powie. Znajdziesz tu podstawowe informacje na temat wybranych funduszy inwestycyjnych, wyniki i miary ryzyka oraz skład portfela.
 • Fundusz inwestycyjny to produkt dostępny dla każdego inwestora, niezależnie od wiedzy, czasu i zasobności kieszeni.
 • Ryzyko to szansa na zysk.

 obejrzysz w 10 minut

Polecamy

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje, które podejmiesz na jego podstawie.
Stan na 13.03.2023 r.


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty Uruchomi się w nowym oknie i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.


Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl.

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku