Lista aktualności - Santander Universidades

Studencka wymiana wiedzy i doświadczeń

29 października 2020

Możliwość rozwoju kompetencji interpersonalnych, szansa na pierwszą publikację naukową oraz wymiana wiedzy i doświadczeń – to wszystko oferuje studentom Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.

Uruchomi się w nowym oknie

Mamy zaszczyt po raz kolejny być partnerem tej wyjątkowej inicjatywy. Aby przybliżyć Wam jej ciekawą historię, ambitne cele i wizję na przyszłość zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr Dawidem Dawidowiczem, koordynatorem Sesji.

Dlaczego powstała, jakie były założenia i jak się rozwijała?
Dr Dawid Dawidowicz: Historia Sesji Studenckich Kół Naukowych ma już ponad pół wieku i sięga swoich początków około 1963 roku. Na byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie (AR) pojawił się pomysł na dzielenie się wiedzą między studentami, którego źródłem miały być wyniki badań realizowanych w kołach naukowych. Przez wiele lat Sesja miała charakter uczelniany, w której udział brali wyłącznie studenci AR w Szczecinie. W 2009 roku dwa duże ośrodki naukowe Szczecina, tj. Politechnika Szczecińska oraz Akademia Rolnicza w Szczecinie połączyły się i w ten sposób powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W wyniku połączenia studencki ruch naukowy był dwukrotnie liczniejszy. Przez pierwszych pięć lat po połączeniu, Sesja odbywała się w formule Sesji uczelnianej, ale w 2015 roku Sesja została przekształcona w Sesję o charakterze ogólnopolskim.

Celem Sesji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

Jak to wydarzenie zmieniło się przez lata?
Dr Dawid Dawidowicz: Przez ostatnie lata Sesja silnie ewaluowała, z uczelnianej przekształciła się w ogólnopolską, a nawet po części stała się inicjatywą międzynarodową. Studenci, którzy przyjeżdżają na ZUT w ramach programu Erasmus i badania naukowe w kołach mogą również wziąć udział w Sesji. Ważne w szczególności dla studentów jest także to, że za pierwsze miejsce w poszczególnych sekcjach studenci nie otrzymują tzw. „pucharu przechodniego” jak to było jeszcze kilkanaście lat temu. Poza nagrodami rzeczowymi, koła naukowe otrzymują puchary, które mogą zatrzymać już na stałe.

Jakie są główne korzyści dla studentów z udziału w wydarzeniu?
Dr Dawid Dawidowicz: Studenci mają możliwość zapoznania się z wynikami badań realizowanych przez swoich kolegów z innych kół i uczelni. Istotnym elementem jest także możliwość rozwoju kompetencji społecznych, m.in. świadomej autoprezentacji. Przesłane przez studentów referaty i postery są przez nich prezentowane podczas Sesji i oceniane przez Komisje Konkursowe. Ponadto studenci nabywają doświadczenia w prowadzeniu dyskusji naukowej. Ma to istotne znacznie dla wielu z nich, gdyż część studentów z kół naukowych kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Jakie korzyści dla uczelni niesie wydarzenie?
Dr Dawid Dawidowicz: Dla organizatorów, Sesja to przede wszystkim powód do dumy i dużej satysfakcji z jej przygotowania. Natomiast dla uczelni korzyścią z organizacji Sesji jest coraz większa rozpoznawalność tego wydarzenia i ZUTu w świecie akademickim. Jest to także wyzwanie, aby ciągle dążyć do zapewnienia jak najwyższej jakości tego wydarzenia.

Co mówią uczestnicy tego wydarzenia?
Dr Dawid Dawidowicz: Niezwykle istotne dla ZUT są opinie o Sesji, nie tylko studentów, ale także kadry naukowej. Najbardziej satysfakcjonujące są pozytywne opinie członków Komisji Konkursowych, którzy oceniają wystąpienia studentów. W szczególności gdy wspólnie stwierdzają, że „studenci prezentują wysoki poziom wiedzy” oraz, że „realizują bardzo ważne z punktu widzenia praktyki badania naukowe”.
Należy przy tym podkreślić, że członkami Komisji Konkursowych są nie tylko pracownicy naukowi ZUT, ale także pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jaką wartość dodaną daje współpraca z Santander Universidades
Dr Dawid Dawidowicz: Dla ZUT w Szczecinie ważny jest rozwój studentów i stwarzanie równych szans młodzieży akademickiej. Dlatego dużym wsparciem i ułatwieniem w realizacji tej idei jest współpraca ZUT z Santander Universidades, który podziela te same wartości. Dzięki wsparciu Santander Universidades tegoroczna Sesja po raz pierwszy jest nieodpłatna dla wszystkich uczestników. Dodatkowo studenci mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.