Santander Universidades
na świecie

Wspieramy szkolnictwo wyższe

Grupa Santander została uznana za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500). Od ponad 20 lat współpracujemy z uniwersytetami na całym świecie. Wierzymy, że podstawą zrównoważonego społeczeństwa jest edukacja i silna gospodarka.

 • 1 mln osób i firm

  na świecie, skorzystało do tej pory ze wsparcia Grupy Santander

 • ponad 2,2 mld EUR

  Grupa Santander zainwestowała w edukację 

 • ponad 27 lat

  wspieramy edukację, zwiększanie szans na zatrudnienie i przedsiębiorczość

 • ponad 1300 uczelni

  oraz instytucji i organizacji z 25 państw zaangażowanych w projekt

* dane z 19 stycznia 2024 roku

Najważniejsze obszary zaangażowania

Wierzymy, że podstawą zrównoważonego społeczeństwa jest edukacja i silna gospodarka. Naszą ambicją jest sfinansować 200 tysięcy stypendiów, staży i programów dla młodych przedsiębiorców w okresie od 2019 do 2021 r.

 • Edukacja

  Naszym celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości edukacji. Cel ten realizujemy głównie poprzez program stypendialny - Stypendia Santander.

 • Przedsiębiorczość

  Wspieramy przedsiębiorczość akademicką poprzez programy akceleracyjne, warsztaty szkoleniowe, nagrody i konkursy dla start-upów. Prowadzimy również platformę SantanderX, której celem jest tworzenie społeczności przedsiębiorców oraz ułatwienie im pozyskiwanie klientów i funduszy.

 • Pomoc w wejściu na rynek pracy

  Cel ten realizujemy poprzez staże i praktyki oraz  oferowanie kursów z zakresu kształtowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Więcej o projektach realizowanych przez Grupę Santander

Zobacz uczelnie biorące udział w programie

Zobacz więcej informacji
Grupie Santander