Wspieramy szkolnictwo wyższe

 

Grupa Santander została uznana za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500). Od ponad 20 lat współpracujemy z uniwersytetami na całym świecie. Wierzymy, że podstawą zrównoważonego społeczeństwa jest edukacja i silna gospodarka.

1000 umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 22 krajach

 • 1 800 mln euro przeznaczonych na inicjatywy akademickie od 2002 r.

 • ponad 430 000 stypendiów przyznanych od 2005 r.

 • 119 milionów euro zainwestowanych w edukację wyższą w 2019 r.

 • 68 671 osób skorzystało z naszego wsparcia w 2019 r.

Najważniejsze dla nas obszary zaangażowania

Wierzymy, że podstawą zrównoważonego społeczeństwa jest edukacja i silna gospodarka. Naszą ambicją jest sfinansować 200 tysięcy stypendiów, staży i programów dla młodych przedsiębiorców w okresie od 2019 do 2021 r.

 • Edukacja

  Naszym celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości edukacji. Cel ten realizujemy głównie poprzez program stypendialny - Stypendia Santander.

 • Przedsiębiorczość

  Wspieramy przedsiębiorczość akademicką poprzez programy akceleracyjne, warsztaty szkoleniowe, nagrody i konkursy dla start-upów. Prowadzimy również platformę SantanderX, której celem jest tworzenie społeczności przedsiębiorców oraz ułatwienie im pozyskiwanie klientów i funduszy.

 • Pomoc w wejściu na rynek pracy

  Cel ten realizujemy poprzez staże i praktyki oraz  oferowanie kursów z zakresu kształtowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Więcej o projektach realizowanych przez Grupę Santander

Gdzie działamy

Santander Universidades, choć zapoczątkowany w Hiszpanii, działa już na całym świecie.
Obecnie współpracujemy w ponad 20 krajach na całym świecie.

Grupa Santander na świecie

Zobacz więcej informacji
Grupie Santander