Lista aktualności - Santander Universidades

Stypendia dla Uniwersytetu Warszawskiego szansą na rozwój

24 listopada 2020

Zdobywanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wymaga wiele pracy oraz nakładów finansowych. Inwestycja w rozwój zawsze jest dobrym pomysłem, dlatego studenci i doktoranci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego korzystają ze stypendiów rozwojowych Santander Universidades.

Aktualnie trwa nabór na szkolenia oraz stypendia dla studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na platformie www.santander-grants.com/pl Uruchomi się w nowym oknie:

Dostępne są takie rozmaite programy globalne, rozwijające kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców:

Podobną okazję studenci mieli także kilka miesięcy temu, kiedy ogłoszono nabór na wyjątkowe stypendium rozwojowe Santander Universidades.

Aby wziąć udział w naborach, wystarczy uzupełnić formularz internetowy dostępny na https://www.becas-santander.com/pl Uruchomi się w nowym oknie. W przypadku stypendiów rozwojowych rekrutacja odbyła się w taki sam sposób. W formularzu należało przedstawić swoje zaangażowanie społeczne oraz w inicjatywy na Uniwersytecie Warszawskim, wskazać szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauniwersyteckiej. Następnie Komisja Stypendialna, składająca się z pracowników Wydziału Zarządzania UW oraz Santander Bank Polska S.A., wyłoniła 5 osób, których dotychczasowe osiągnięcia okazały się najbardziej imponujące. Laureatami tej edycji programu stypendialnego Santander Universidades zostali: Nina Łazarczyk-Bilal Uruchomi się w nowym oknie, Kalina Paprzycka Uruchomi się w nowym oknie, Sylwia Radomska Uruchomi się w nowym oknie, Natalia Rutkowska Uruchomi się w nowym oknie, Adam Wietrzykowski Uruchomi się w nowym oknie.

„Wybór nie był łatwy, ponieważ o nasze stypendium starało się mnóstwo aktywnych, ambitnych osób. Byliśmy mile zaskoczeni nie tylko frekwencją (o stypendium ubiegały się 32 osoby), ale też jakością nadesłanych zgłoszeń” – mówi Łukasz Łoś, menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades działającej przy Wydziale Zarządzania UW.

Laureaci stypendiów o możliwości ubiegania się o nie dowiedzieli się ze strony internetowej Wydziału Zarządzania UW Uruchomi się w nowym oknie, a także z fanpage’a wydziałowego Biura Karier na Facebooku Uruchomi się w nowym oknie. Powody, dlaczego się zdecydowali o nie ubiegać, były różne: „żeby pozyskać dodatkowe środki na rozwój naukowy” (Nina Łazarczyk-Bilal), bo „szczególne wyróżnienie pracy naukowej motywuje do dalszych starań” (Sylwia Radomska), ponieważ „chciałam wykorzystać pieniądze ze stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus +” (Kalina Paprzycka), dlatego że „Santander angażuje się w wiele inicjatyw wspierających młodych ludzi i warto budować relację z taką firmą. Co więcej, przeglądając platformę Santander Universidades, można natrafić na inne ciekawe stypendia i programy” (Adam Wietrzykowski).

Każda nagrodzona osoba miała inną motywację, żeby aplikować o stypendium. Nadal jednak każda z nich otrzymane pieniądze chce przeznaczyć na dalszy rozwój osobisty i zdobywanie wiedzy, bo inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja i doskonale o tym wiedzą studenci Wydziału Zarządzania UW.

Stypendia Santander Universidades mogą zostać wykorzystane na dowolne cele związane z rozwojem i nauką. Na co przeznaczą je laureaci tej edycji programu stypendialnego Santander Universidades?

„Otrzymane stypendium przeznaczę na zakup książek i kurs online” – mówi Nina Łazarczyk-Bilal, jedna ze stypendystek. Z kolei Kalina Paprzycka swoje stypendium zamierza wykorzystać na sfinansowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus+, a także sfinansować kurs programowania. „Stypendium pozwoli mi na pokrycie części kosztów związanych z dalszym rozwojem – uczestnictwem w szkołach letnich, kursach doszkalających czy konferencjach naukowych” – takie plany ma natomiast Sylwia Radomska. Zaś Adam Wietrzykowski chce swoje stypendium przeznaczyć na certyfikację w dziedzinie finansów. I dodaje, że „[nagroda ta] daje mi […] także motywację do angażowania się w inicjatywy lokalnej społeczności i utrzymanie proaktywnej postawy w nauce, karierze i życiu”. Zaś Natalia Rutkowska dzięki stypendium zrealizuje kurs językowy.

Wszystkim stypendystom życzymy dalszych sukcesów naukowych, zawodowych i osobistych. I przypominamy, że na platformie Santander Universidades www.santander-grants.com/pl Uruchomi się w nowym oknie czekają na Was różne programy stypendialne! #ZainwestujWSiebie

Anna Matysiak-Kolasa
Biuro Karier Wydziału Zarządzania UW

Jagoda Kozik
Santander Universidades Polska