Uważaj na fałszywe maile podszywające się pod bank. Nie podawaj swoich danych. Więcej na naszej stronie >

Akademia Santander Universidades Online

5 października 2020

Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zapraszamy studentów i absolwentów na cykl spotkań z najwyższą kadrą zarządzającą banku.

Santander Universidades

Akademia to cykl 9 webinarów, w czasie których Prezes Michał Gajewski oraz Członkowie Zarządu, wysokiej rangi dyrektorzy, a także Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska spotkają się ze studentami i absolwentami.

W czasie 1,5 godzinnych spotkań przybliżą jak funkcjonuje bank oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju i wskazać możliwe ścieżki kariery, kluczowe kompetencje przyszłości oraz trendy z rynku finansowego.

Agenda i rejestracja

Szczegółową agendę z datami i godzinami webinarów znajdziesz na stronie rejestracji

Termin rejestracji upływa 30.10.2020 r.

#ZainwestujWSiebie

Akademia Santander Universidades Online jest jednym z działań w ramach kampanii #ZainwestujWSiebie realizowanej przez Santander Universidades. Ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, w kontekście pandemii COVID-19. Pandemia zwiększyła poziom bezrobocia zwłaszcza wśród młodych i przyspieszyła proces transformacji na rynku pracy.

Wsparcie edukacji wyższej 

Grupa Santander jest silnie zaangażowana w rozwój i trwały wzrost sprzyjający integracji społecznej. Stawia na wykształcenie wyższe, co ją wyróżnia na tle innych instytucji finansowych na świecie.  Dzięki ponad 1,8 mld euro przeznaczonym na inicjatywy akademickie od 2002 roku za pośrednictwem Santander Universidades, ponad 430 000 stypendiom i pomocom finansowym przyznanych od 2005 roku, Bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), o czym może świadczyć 1000 umów partnerskich zawartych z uczelniami wyższymi, ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi w ponad 22 krajach.