Santander Universidades
w Polsce

Santander wspiera rozwój

Edukacja stanowi podstawę zaangażowania społecznego Banku. Chcemy wyrównywać szanse ludzi na dostęp do dobrej jakości wykształcenia oraz pomagać w zdobywaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców i promować ideę uczenia się przez całe życie #NeverStopLearning. Naszą misję realizujemy miedzy innymi poprzez globalną platformę edukacyjną Santander Open Academy. Znajdziesz na niej szkolenia, stypendia i materiały edukacyjne, dzięki którym rozwiniesz umiejętności zawodowe i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie. 
Jest ona dostępna bezpłatnie dla każdego powyżej 16 roku życia, niezależnie od poziomu wykształcenia i tego czy jesteś naszym klientem, czy nie.

 • 17 355 osób

  skorzystało z naszych szkoleń, nagród i stypendiów w 2023 r.

 • Ponad 3 300 000 zł

  przekazaliśmy na wsparcie edukacji w 2023 r.

 • Ponad 60 uczelni

  i instytucji edukacyjnych współpracujących

 • Ponad 12 lat

  wspieramy edukację, zwiększanie szans za zatrudnienie i przedsiębiorczość

dane z 19 stycznia 2024 roku

Nasze priorytety

Wspieramy inicjatywy, które sprzyjają realizacji tych celów

 • Wysokiej jakości edukacja

  Czyli taka edukacja, która jest połączona z praktyką i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

 • Przedsiębiorczość

  Zależy nam na tym, aby jak największa ilość dobrych pomysłów miała szansę przeobrazić się w dochodowe, dostarczające nowe rozwiązania biznesy. 

 • Lepszy start w karierę

  Pomagamy przygotować się studentom i absolwentom do wejścia na rynek pracy. 

Naszą misję realizujemy poprzez stypendia, granty i intensywne programy rozwojowe.
Szczegóły znajdziesz tutaj

Placówki relacyjne Santander Universidades w Polsce

Aby być bliżej środowiska akademickiego mamy 11 placówek relacyjnych w uczelniach

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Leśniewski

dyrektor Santander Universidades w Polsce

Naszym kluczowym i fundamentalnym zadaniem jest tworzenie relacji. Staramy się, aby nasze placówki stanowiły prawdziwą wartość dodaną dla całego środowiska akademickiego – zarówno dla kadry, jak i studentów.

Zobacz uczelnie biorące udział w programie