Kobieta z laptopem leżąca na trawie

Grupa Santander wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego, skupiając się od wielu lat na działalności w obszarze szkolnictwa wyższego. Podejście to wyróżnia bank na tle innych instytucji finansowych na świecie. 

Dzięki kwocie ponad 1 800 mln EUR zainwestowanej w inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego od 2002 r. w ramach programu Santander Universidades oraz ponad 430 000 stypendiów i grantów udzielonych od 2005 roku, bank postrzegany jest jako organizacja, która inwestuje największe środki w edukację na świecie (raporty Varkey / UNESCO / Fortune 500). Działalność ta realizowana jest w ramach 1 000 umów zawartych z uczelniami wyższymi oraz instytucjami w 22 krajach.

Nasze priorytety

Wspieramy inicjatywy i badania, które sprzyjają realizacji tych celów

 • Wysokiej jakości edukacja

  Czyli taka edukacja, która jest połączona z praktyką i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

 • Przedsiębiorczość

  Zależy nam na tym, aby jak największa ilość dobrych pomysłów miała szansę przeobrazić się w dochodowe, dostarczające nowe rozwiązania biznesy. 

 • Lepszy start w karierę

  Pomagamy przygotować się studentom i absolwentom do wejścia na rynek pracy. 

Naszą misję realizujemy poprzez stypendia, granty i intensywne programy rozwojowe. Szczegóły znajdziesz tutaj

Placówki relacyjne Santander Universidades w Polsce

Aby być bliżej środowiska akademickiego mamy 12 placówek relacyjnych w uczelniach

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  • AWF w Warszawie
  • Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet Łódzki
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Szczeciński

Naszym kluczowym i fundamentalnym zadaniem jest tworzenie relacji. Staramy się, aby nasze placówki stanowiły prawdziwą wartość dodaną dla całego środowiska akademickiego – zarówno dla kadry, jak i studentów.

Wojciech Leśniewski, dyrektor Biura Placówek Santander Universidades w Polsce 

Więcej na temat placówek relacyjnych Santander Universidades można przeczytać tutaj