Santander Universidades
w Polsce

Wspieramy uczelnie i środowisko akademickie

w Polsce od 2011 roku

 • Współpraca z uczelniami

  641 współpracujących uczelni

  1) stan na 17.11.2023 r.

 • Stypendia Santander

  5 915 stypendiów w 2022 roku

 • Wsparcie finansowe

  1,859 mln zł przekazanych na projekty realizowane dla uczelni w 2022 roku

 • Platforma stypendialna

  196 8621 użytkowników platformy stypendialnej Santander Open Academy

  1) stan na 17.11.2023 r.

Nasze priorytety

Wspieramy inicjatywy, które sprzyjają realizacji tych celów

 • Wysokiej jakości edukacja

  Czyli taka edukacja, która jest połączona z praktyką i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

 • Przedsiębiorczość

  Zależy nam na tym, aby jak największa ilość dobrych pomysłów miała szansę przeobrazić się w dochodowe, dostarczające nowe rozwiązania biznesy. 

 • Lepszy start w karierę

  Pomagamy przygotować się studentom i absolwentom do wejścia na rynek pracy. 

Naszą misję realizujemy poprzez stypendia, granty i intensywne programy rozwojowe.
Szczegóły znajdziesz tutaj

Placówki relacyjne Santander Universidades w Polsce

Aby być bliżej środowiska akademickiego mamy 13 placówek relacyjnych w uczelniach

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania)

Wojciech Leśniewski

dyrektor Santander Universidades w Polsce

Naszym kluczowym i fundamentalnym zadaniem jest tworzenie relacji. Staramy się, aby nasze placówki stanowiły prawdziwą wartość dodaną dla całego środowiska akademickiego – zarówno dla kadry, jak i studentów.

Zobacz uczelnie biorące udział w programie