Lista raportów

Raport bieżący nr 8 (2024)

22 lutego 2024

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2024 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze zawiadomienia o dokonanych przez nie transakcjach nabycia akcji Banku w związku z Programem Motywacyjnym VII ("Transakcja"). Zawiadomienia o Transakcjach znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

16:50, 22 lutego 2024