Lista raportów

Raport bieżący nr 32 (2016)

31 sierpnia 2016

Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o dokonanych przez nią w dniu 29 sierpnia 2016 r. transakcjach zbycia akcji Banku. Zawiadomienie o transakcjach znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie PDF 170 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 19. 3 MAR.