Lista raportów

Raport bieżący nr 30 (2016)

24 sierpnia 2016

Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o dokonanej przez nią w dniu 23 sierpnia 2016 r. transakcji zbycia akcji Banku. Zawiadomienie o transakcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie PDF 105 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 19. 3 MAR.