Lista raportów

Raport bieżący nr 3 (2019)

30 stycznia 2019

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

Zarząd Santander Bank Polska S.A. _"Bank"_ przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. _"Grupa"_ za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2018 r., które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.santander.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Dokumenty i pliki do pobrania
Wybrane dane finansowe za 2018 r. Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.