Lista raportów

Raport bieżący nr 22 (2023)

28 kwietnia 2023

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację, że Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 14/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. określającą wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od Banku w 2023 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2022 r.) w kwocie 158 998 462,71 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

11:37, 28 kwietnia 2023